Рентна плата

Коригуючий коефіцієнт, що застосовується до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат, які видобуваються в Україні

Відповідно до п. 260.2 ст. 260 Податкового кодексу податкове зобов'язання з рентної плати за нафту і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої сировини, встановлених ст. 258 цього Кодексу ставок рентної плати та коригуючого коефіцієнта, який у кожному податковому (звітному) періоді розраховується згідно зі ст. 259 цього Кодексу.

Пунктом 259.1 ст. 259 Податкового кодексу визначено порядок обчислення та опублікування величини коригуючого коефіцієнта, що застосовується при визначенні податкових зобов'язань до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат. При цьому обчислення та опублікування його величини віднесено до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, а саме Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

Мінекономрозвитку обчислює величину коригуючого коефіцієнта для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти «Urals», перерахованої у гривні за курсом Нацбанку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти.

Згідно з положеннями п. 259.1 ст. 259 Податкового кодексу базова ціна дорівнює 560 грн. за барель.

Водночас п. 15 Закону № 4235 підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено п. 13 такого змісту: «у податкових (звітних) періодах 2012 р. обчислення коригуючого коефіцієнта, встановленого абзацом першим п. 259.1 ст. 259 цього Кодексу, здійснюється шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти «Urals», що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміють ціну нафти «Urals», що дорівнює 100 дол. США за барель».

Тобто у поточному році базову ціну збільшено на 30%, а отже ефективна величина коригуючого коефіцієнта зменшується на ті самі 30%.

Слід також звернути увагу, що згідно з положеннями п. 259.1 ст. 259 Податкового кодексу якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

Обчислену за відповідний податковий (звітний) період величину коригуючого коефіцієнта Мінекономрозвитку щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує на офіційному веб-сайті у спеціальному розділі  рубрики «Економічна політика України» розділу «Величина коригуючого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат».