Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Порядок обчислення стажу для нарахування пенсії

До «Вісника» надійшов лист від жінки, яка працює майже три роки на півставки. Розглянемо відповіді на поставлені у листі запитання.

Як вплине на нарахування пенсії робота на умовах неповного робочого дня? Чи зменшиться розмір пенсії, якщо зазначений період роботи на півставки буде враховано при розрахунку пенсії?

Статтею 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до запровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, яке діяло до набрання чинності Законом про пенсійне страхування.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В,

де ТПтривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Свсума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

Вмінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Отже, розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально залежно від набутого ним страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Згідно зі ст. 40 Закону про пенсійне страхування для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 01.01.2016 р. або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

На вибір особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з частиною третьою ст. 24 Закону про пенсійне страхування, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

При цьому періоди, які зараховано до страхового стажу пропорційно сплаченим страховим внескам, можуть виключатися з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, в межах 10% тривалості страхового стажу (як періоди з найменшим заробітком).