Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
23.03.2012, № 12

Як у податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються доходи та витрати платника податку, якщо його основним видом діяльності є надання майна в оренду?

Порядок визнання доходів та їх склад встановлено ст. 135 Податкового кодексу. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст. 137 цього Кодексу, на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу, і складаються з доходу від операційної діяльності та інших доходів.

Податковим кодексом не визначено поняття операційної діяльності.

Водночас пп. 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що інші терміни для цілей розділу III «Податок на прибуток підприємств» використовуються у значеннях, визначених Законом про бухоблік та національними і міжнародними положеннями (стандартами) фінансової звітності, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У п. 4 ПБО 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, наведено такі визначення:

операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

основна діяльність — це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Враховуючи зазначене, якщо основним видом діяльності платника податку є надання в оренду майна, то доходи від надання майна в оренду відображаються у рядку 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213, а витрати на утримання цього майна — у рядку 05.1 такої декларації.


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Олексія ЗАДОРОЖНОГО

 • 21.10.2016 , № 39 Послуги прокату: особливості обліку

  У цій статті, зокрема, розглянемо порядок оформлення документів на предмети прокату, а також як обліковуються та оподатковуються такі операції.

 • 21.10.2016 , № 39 Податок, сплачений за кордоном

  У підприємства залишилася не врахованою у зменшення податкових зобов’язань сума сплаченого податку за кордоном у 2015 р. Чи можна врахувати таку суму у зменшення податкового зобов’язання за підсумками дев’яти місяців 2016 р.?

   

 • 21.10.2016 , № 39 Оподаткування дивідендів, виплачених нерезиденту

  За якою ставкою оподатковуються дивіденди, що виплачуються товариству — резиденту Австрії — бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу, який володіє 99 % статутного капіталу резидента України?

 • 21.10.2016 , № 39 Податок на прибуток підприємств

  Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

 • 07.10.2016 , № 38 Первинні документи бухгалтерського обліку

  Як зазначалося у статті про первинні документи, надрукованій у «Віснику» № 35/2016, підставою для визнання витрат підприємства в бухгалтерському і податковому обліку є належним чином оформлені первинні документи. У цій статті ми продовжимо знайомити вас з порядком оформлення найбільш поширених первинних документів, що підтверджують здійснення господарських операцій.

Усі матеріали розділу: «Консультації»