Соціальне страхування

Продовження виплати пенсії по інвалідності

З якого строку відновлюється виплата пенсії по інвалідності, якщо строк повторного огляду інвалід пропустив з поважних причин?


Частиною третьою ст. 35 Закону про пенсійне страхування передбачено, що у разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає його за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. Якщо минуло більше п'яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Відповідно до Порядку № 22-1 до заяви про призначення пенсії додається одержана від медико-соціальної експертної комісії виписка з акта огляду.

Органи медико-соціальної експертизи зобов'язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначено пенсію по інвалідності, та про нез'явлення цих осіб на зазначений огляд.

Отже, належним чином заповнений витяг з акта огляду у МСЕК є документом, на підставі якого органи Пенсійного фонду України приймають рішення про призначення (продовження виплати) пенсії, в тому числі за минулий час.