Соціальне страхування

Підтвердження стажу для призначення дострокової пенсії

Чоловік працював на камеральних топографо-геодезичних роботах. Якими документами підтверджується стаж роботи у польових умовах для призначення дострокової пенсії?


Згідно з п. «б» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах:

  • чоловіки — після досягнення 55 років при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
  • жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

Критерієм зайнятості працівника у польових умовах є факт одержання ним польового забезпечення або надбавки, яка виплачується працівникам при щоденному їх виїзді на об'єкти польових робіт, віддалені на значну відстань від місця базування.

Відповідно до Порядку № 637 основним документом, який підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. Якщо у трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, організацій або їх правонаступників.

При поданні адміністрацією підприємств (організацій) документів працівників для призначення їм пенсій за вислугу років у довідках про характер виконуваної роботи має бути зазначено: на яких роботах, перелічених у п. «б» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення, був зайнятий працівник; в якому структурному підрозділі (експедиції, партії, загоні, дільниці, бригаді) проходила робота (займану посаду чи професію, тривалість часу роботи).

Дані про характер виконуваної роботи мають підтверджуватися документами того часу, коли виконувалася робота. За необхідності органи Пенсійного фонду України можуть вимагати й інші дані, які підтверджують право на пенсію за вислугу років.