Оплата праці

Проведення індексації

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078. Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держстату України.

У табл. 1 наведено величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації у 2012 р. згідно з додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць.

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2012 р. за:

березень

квітень

у 2011 р.:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

у 2012 р.:

 

 

січень

лютий

березень

____________
*Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2011 р. (місяць підвищення є базовий при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін для індексації доходів у березні 2012 р. становить 4,9% (1,023 х 1,013 х 1,012 х 100100),

де 1,023ІСЦ за лютийберезень 2011 р. (100,9 х 1,014 : 100);

1,013ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100);

1,012ІСЦ за травеньчервень 2011 р. (100,8 х 1,004 : 100).

Оскільки індекс споживчих цін за липень 2011 р.лютий 2012 р. не перевищив порогу індексації і становив 99,1% (98,7 х 0,996 х 1,001 х 1,000 х 1,001 х 1,002 х 1,002 х 1,002), у квітні 2012 р. індексація здійснюватиметься на такий самий індекс, що і в березні 2012 р.

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за березень 2012 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2012, у березні 2012 р. становить 1073 грн., у квітні1094 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у березні 2012 р., становить 4,9% (104,9100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 52,58 грн. (1073 х 4,9 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації становить 2552,58 грн. (2500 + 52,58).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

100,2

100,2