Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
ДИРИГЕНТИ ЗМІН
23.03.2012, № 12

Спрощена система оподаткування (для юридичних осіб)

Чи повинна юридична особа — платник єдиного податку (четверта група) вести Книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом № 477?

Обов’язкове ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва, юридичної особи, форму якої затверджено наказом № 477, було передбачено ст. 4 Указу про спрощену систему, дію якого припинено з 01.01.2012 р.

Починаючи з 01.01.2012 р. платники єдиного податку ведуть облік доходів і витрат у порядку, визначеному ст. 296 Податкового кодексу.

Зокрема, відповідно до пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку четвертої групи для обрахунку об’єкта оподаткування використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу.

Згідно з п. 44.2 ст. 42 Податкового кодексу платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 291.4.4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном України.

Отже, починаючи з 01.01.2012 р. для платників єдиного податку — юридичних особ, які відносяться до четвертої групи, Податковим кодексом не передбачено ведення Книги обліку доходів і витрат.

Для обрахунку об’єкта оподаткування єдиним податком такі суб’єкт господарювання використовувають дані бухгалтерського обліку.

 

Чи здійснюється перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку юридичної особи — платника єдиного податку? Чи включається курсова різниця від такого перерахунку до доходу?

Відповідно до пп. 291.1.2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній у п. 292.3 цієї статті кодексу.

До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу).

Пунктом 296.1 ст. 296 Податкового кодексу визначено, що платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному у пунктах 296.1.1 — 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу).

З метою обрахунку об’єкта оподаткування платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним у пп. 291.4.4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат за методикою, затвердженою Мінфіном України (п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу).

Згідно з п. 4 ПБО 21 курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (чи визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Відповідно до п. 7 ПБО 21 монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кожну дату балансу. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу (п. 8 ПБО 21).

Таким чином, перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку юридичної особи — платника єдиного податку, здійснюється на дату звітного балансу на весь залишок іноземної валюти відповідно до ПБО 21.

Курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів або витрат платника податку.

Доходом платника єдиного податку (юридичної особи) є сума позитивної курсової різниці від перерахунку залишків іноземної валюти.

У разі утворення від’ємної курсової різниці від перерахунку іноземної валюти її величина не зменшує базу оподаткування єдиним податком.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua

Перелік використаних документів

 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • Указ про спрощену систему — Указ Президента України від 03.07.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (дію призупинено)
 • Наказ № 477 — наказ ДПА України від 13.10.98 р. № 477 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи та Порядку її ведення»
 • ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

Ще матеріали на тему:

Єдиний податок
 • 01.10.2016 , № 37 Продаж товарів особам на загальній системі оподаткування

  Чи має право фізична особа - підприємець, яка є платником єдиного податку другої групи (код КВЕД 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля»; код КВЕД 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний)»), продавати товари (канцтовари, друковану продукцію) юридичним особам та фізичним особам —- підприємцям, які застосовують загальну систему оподаткування?

 • 16.09.2016 , № 35 Сплата земельного податку платниками єдиного податку

  Про те, як сплачується земельний податок юридичними особами — платниками єдиного податку, які є власниками нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирних будинках,  читайте у цьому матеріалі...

 • 02.09.2016 , № 33 Розрахунки доходів в іноземній валюті

  У цьому матеріалі розглянемо, що є доходом фізичної особи підприємця — платника єдиного податку, яка працює на третій групі, при розрахунках за актами виконаних робіт у іноземній валюті (євро) та чи має право фізична особа — підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, отримувати виручку за продані товари (надані послуги) в іноземній валюті.

 • 19.08.2016 , № 31 Демонстрація кінофільмів

  Фізична особа — підприємець, що є платником єдиного податку другої групи за договором з дистриб’ютором, демонструє фільми, за що сплачує дистриб’ютору роялті у відсотках від отриманої за квитки суми. Яка сума є доходом платника єдиного податку — вся сума, отримана від продажу квитків в касу, чи за мінусом роялті, сплаченого дистриб’ютору?..

 • 22.07.2016 , № 26-27 Перехід на сплату єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ

  За якою ставкою оподатковується дохід платника єдиного податку на третій групі, якщо ним здійснено перехід на сплату єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, і при цьому дохід отримано в поточному періоді за діяльність, здійснену в попередньому звітному періоді, коли такий платник не був платником ПДВ та відповідно податкові зобов’язання з ПДВ не нараховувалися?..

Усі матеріали розділу: «Консультації»