Податок на майно

Плата за землю

Чи звільняються від подання податкових декларацій з плати за землю юридичні особи, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку або земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню на підставі ст. 283 Податкового кодексу?

Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичний початок діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 Кодексу).

Згідно зі статтями 269 та 270 Податкового кодексу платниками земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок і землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні.

Відповідно до п. 30.1 ст. 30 вищезазначеного Кодексу податкова пільга — передбачене податковим і митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування і сплати податку та збору, сплата ним податку і збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер і суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30 Податкового кодексу).

Статтею 282 цього Кодексу визначено категорії юридичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, а ст. 283 Податкового кодексу — види земельних ділянок, що не підлягають оподаткуванню.

Нормами цього Кодексу не передбачено звільнення від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких земельний податок не справляється через застосування податкових пільг.

Таким чином, юридичні особи, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку або земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню, не звільняються від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких земельний податок не справляється через застосування податкових пільг.

Чи є платником земельного податку юридична особа — платник єдиного податку, яка є власником земельної ділянки, у разі передачі її в оренду?

Статтями 269 та 270 Податкового кодексу визначено, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) і землекористувачі, а об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Підпунктом 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу визначено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

Господарська діяльність — діяльність особи, яка пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і здійснюється такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, юридична особа — власник земельної ділянки, що є платником єдиного податку, у разі передачі в оренду цієї земельної ділянки іншому суб’єкту господарювання не є платником земельного податку, оскільки земельна ділянка використовується платником єдиного податку в господарській діяльності з метою отримання доходу.

Який коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі застосовується у 2012 р. при обчисленні плати за землю?

Пунктом 289.3 ст. 289 Податкового кодексу визначено, що центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу ДПС і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

На виконання вищезазначеного пункту Кодексу Держземагентство України листом № 355/22/6-12 повідомило ДПС України про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2012 р., зокрема:

нормативну грошову оцінку земель за 2011 р. станом на 01.01.2012 р. необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2011 р., — 104,6%.

У 2012 р. нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яку проведено за вихідними даними станом на 01.04.96 р., земель сільськогосподарського призначення, яку проведено станом на 01.07.95 р., і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), яку проведено станом на 01.01.97 р., підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 3,2, що визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 р. — 1,703, 1997 р. — 1,059, 1998 р. — 1,006, 1999 р. — 1,127, 2000 р. — 1,182, 2001 р. — 1,02, 2005 р. — 1,035, 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152, 2009 р. — 1,059, 2010 р. — 1,0, 2011 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, яку проведено станом на 01.01.97 р., індексується станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,879, що визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1997 р. — 1,059, 1998 р. — 1,006, 1999 р. — 1,127, 2000 р. — 1,182, 2001 р. — 1,02, 2005 р. — 1,035, 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152, 2009 р. — 1,059, 2010 р. — 1,0, 2011 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яку проведено в 2006 р. відповідно до Порядку № 19/16/22/11/17/12, підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,254, що визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 2007 р. — 1,028, 2008 р. — 1,152, 2009 р. — 1,059, 2010 р. — 1,0, 2011 р. — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002 — 2004 рр. та 2006 р. не індексувалася.