Інші податки

Екологічний податок

Хто є податковим агентом, що утримує та сплачує до бюджету екологічний податок, у разі передачі замовником давальницької сировини іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва палива?

Відповідно до п. 240.2 ст. 240 Податкового кодексу платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, які не здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується та сплачується до бюджету податковими агентами (п. 241.1 ст. 241 Кодексу).

Згідно з п. 241.2 ст. 241 Податкового кодексу до податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:

  • здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;
  • здійснюють ввезення палива на митну територію України.

Відповідно до пп. 242.1.4 п. 242.1 ст. 242 вищезазначеного Кодексу об’єктом і базою оподаткування є обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, крім:

  • обсягів палива, вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України, засвідчених належно оформленою митною декларацією;
  • мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії.

Таким чином, у разі виробництва суб’єктом господарювання (виробником) із давальницької сировини замовника палива, що передається виробником замовнику або за його дорученням іншій особі, податковим агентом є виробник палива з давальницької сировини, який утримує та сплачує до бюджету екологічний податок.

Чи необхідно суб’єкту господарювання, який здійснював тимчасове зберігання побутових відходів, подавати податкові декларації екологічного податку за І — ІV квартали 2011 р. і заяву про відсутність об’єкта обчислення?

Відповідно до Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом № 258, основне призначення спеціально відведених місць чи об’єктів — видалення відходів шляхом захоронення або знешкодження, тобто проведення остаточних операцій видалення. Місця тимчасового зберігання відходів, наприклад, для тимчасового зберігання небезпечних відходів перед передачею на знешкодження або утилізацію спеціалізованим організаціям, контейнери або урни для збирання побутових відходів не є місцями їх остаточного видалення і не належать до спеціально відведених місць чи об’єктів.

Отже, платниками екологічного податку за розміщення побутових відходів є лише ті суб’єкти господарювання, які розміщують їх у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях.

Згідно з п. 250.9 ст. 250 Податкового кодексу якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього в звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. А коли ні, то платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті цього Кодексу.

Таким чином, суб’єкт господарювання, який здійснював тимчасове зберігання побутових відходів у контейнерах, урнах, податкові декларації екологічного податку (далі — декларація) за І — ІV квартали 2011 р. до органу ДПС не подає.

До органу ДПС не подаються також декларація за ІV квартал 2011 р. і заява про відсутність у 2012 р. об’єкта обчислення екологічного податку тим суб’єктом господарювання, який здійснював тимчасове зберігання побутових відходів у контейнерах,