Юридична практика

Розгляд скарг щодо донарахування орендної плати

Суть справи. Документальною невиїзною перевіркою (акт перевірки від 28.11.2011 р.) встановлено, що між міською радою (орендодавець) та фізичною особою — підприємцем А. (орендар) укладено договір оренди земельної ділянки від 12.12.2006 р. (площа земельної ділянки 0,1241 га, нормативна грошова оцінка — 737 588,35 грн., річна сума орендної плати14 751,77 грн., термін дії договору до 20.09.2011 р.). Зазначену земельну ділянку надано в оренду з метою несільськогосподарського використання (під розміщеними офісними приміщеннями та прибудовою-навісом). Фізичною особоюпідприємцем А. у податковій декларації орендної плати за земельну ділянку та комунальної власності визначено суму орендної плати, виходячи із ставки податку в розмірі 2% нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що є меншою ніж сума трикратного розміру земельного податку, визначеного пп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу.

Таким чином, фізичною особоюпідприємцем А. при поданні податкової декларації не в повному обсязі визначено суму орендної плати за земельну ділянку. За період з 01.01.2011 р. по 20.09.2011 р. за результатами перевірки було донараховано орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності з фізичних осіб у сумі 5327,05 грн. ((737 588,35 х 3% : 12 х 8737 588,35 х 2% : 12 х 8) + (737 588,35 х 3% : 12 : 30 х 20737 588,35 х 2% : 12 : 30 х 20)).

ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про сплату 5327,05 грн. орендної плати за землю та застосовано штрафну санкцію в розмірі 410,78 грн. з посиланням на п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу, з урахуванням вимог п. 7 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу.

Фізична особапідприємець А. вважає умови договору оренди земельної ділянки (включаючи умову щодо розміру орендної плати), обов'язковими для виконання його сторонами. Відповідно, орендар зобов'язаний сплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою, що є предметом зазначеного договору, у визначеному договором розмірі, а самев розмірі 2% від нормативної грошової оцінки землі.

Витяг з рішення. Згідно зі ст. 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єкт плати за землю — земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

З 01.01.2011 р. набрав чинності Податковий кодекс, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає: вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування; платників податків та зборів, їх права та обов'язки; компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю; відповідальність за порушення податкового законодавства.

Норми інших законодавчих та нормативно-правових актів України, прийнятих до набрання чинності Податковим кодексом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.

Згідно з пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу плата за землюзагальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Порядок оподаткування землі в Україні визначається розділом XIII «Плата за землю» Податкового кодексу, а питання орендної плати за землю врегульовано ст. 288 зазначеного Кодексу.

Згідно зі ст. 271 цього Кодексу базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого у розділі ХІІІ «Плата за землю».

Відповідно до п. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ст. 288 Податкового кодексу).

Згідно з п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ Податкового кодексу;

для інших категорій земель — трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом (пп. 288.5.1 цього пункту).

Таким чином, з 01.01.2011 р. податковим законодавством України чітко визначено мінімальний річний розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності для всіх категорій земель, крім сільськогосподарського призначення, на рівні трикратного розміру відповідного земельного податку.

Відповідно до пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Податкове повідомлення-рішення ДПІ про збільшення суми грошового зобов'язання з орендної плати за землю та рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скаргу фізичної особи — підприємця А. — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової роботи ДПС України —
начальник Управління апеляцій

Сергій КОНОВАЛОВ,
начальник відділу апеляцій з оподаткування місцевими податками,
ресурсними і рентними платежами

Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб