ПДФО/ВЗ

Оподаткування одноразової пенсійної виплати недержавного пенсійного фонду, виплаченої на вимогу його учасника при настанні пенсійного віку

Учаснику недержавного пенсійного фонду за його вимогою виплачено одноразову пенсійну виплату у зв'язку з настанням пенсійного віку. Чи є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб така виплата?


Статтею 1 Закону № 1057 з урахуванням норм абзацу другого п. 1 ст. 7 цього Закону встановлено, що пенсійна виплата — це грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення — громадянину України, іноземцю чи особі без громадянства або його спадкоємцям, яка здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом.

Одноразова пенсійна виплата — це пенсійна виплата, яка здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом (ст. 1 Закону № 1057).

Відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 65 зазначеного Закону пенсійна виплата може здійснюватись адміністратором недержавного пенсійного фонду одноразово на вимогу учасника фонду, зокрема у разі, коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, установленого Держфінпослуг України.

Оподаткування доходів фізичних осіб з 01.01.2011 р. здійснюється відповідно до розділу IV Податкового кодексу. Так, пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, як резидента, так і нерезидента, включається, зокрема, сума пенсійних виплат, що сплачується платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення, у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 зазначеного Кодексу.

Водночас згідно з пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, визначена пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Механізм застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління, затверджено Порядком № 997.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування доходів, отриманих за договорами недержавного пенсійного забезпечення, визначено п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до абзацу четвертого пп. 170.8.1 якого податковим агентом платника податку — одержувача одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.

Підпунктом 170.8.3 цієї статті встановлено вичерпний перелік випадків, у разі настання яких одноразові пенсійні виплати, що нараховуються (виплачуються) платнику податку податковим агентомадміністратором недержавного пенсійного фонду, не оподатковуються, а саме:

суму одноразової пенсійної виплати нараховано платнику податку — резиденту, вік якого не менше ніж 70 років (пп. «а» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Факт досягнення платником податку — резидентом віку 70 років підтверджується шляхом пред'явлення податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду паспорта такого платника податку або документа, що його замінює (пп. 1.2 п. 1 розділу ІІІ Порядку № 997);

суму одноразової пенсійної виплати нараховано учаснику недержавного пенсійного фонду, який отримав інвалідність І групи (пп. «в» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Для підтвердження факту отримання платником податку — учасником недержавного пенсійного фонду інвалідності I групи податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду пред'являється довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення такому платнику податку інвалідності I групи (абзац другий п. 2 розділу ІІІ Порядку № 997);

суму одноразової пенсійної виплати нараховано учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду (пп. «г» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу).

В інших випадках, у тому числі при нарахуванні (виплаті) відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 65 Закону № 1057 одноразових пенсійних виплат учасникам недержавного пенсійного фонду, які досягли пенсійного віку, податковий агент при здійсненні зазначеної виплати згідно з пп. «в» пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу повинен утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та 17%), та подати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, а також суми утриманого з нього податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).