Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
23.03.2012, № 12

Директор Департаменту податкового контролю ДПС України Сергій КРУХМАЛЬОВ: «У поточному році передбачається охопити плановими перевірками лише підприємства з високими показниками ризиків несплати податків»

Сергей Крухмалев — директор Департамента налогового контроля ГНС Украины«Якщо раніше бізнес відчував на собі погляд податкового інспектора, то тепер ми мінімізуємо перевірки, працюючи над тим, щоб перетворити державну податкову службу у службу сервісну», — констатував Голова ДПС України Олександр Клименко, підкріпивши ці слова статистикою. Так, у 2010 р. кількість перевірок становила 23 тис., в 2011 р. — 12 тис., а в 2012 р. не перевищуватиме 8 тис. Очільник податкового відомства переконаний, що стрімке скорочення перевірок, — це крок назустріч бізнесу. Такі підходи у здійсненні податкового контролю сприятимуть гармонізації відносин податкових органів з платниками податків та уникненню зайвого втручання у діяльність сумлінних платників. Підтвердженням цього є показник добровільної сплати податків в Україні за минулий рік, що становить 96%. Про нові засади в організації контрольно-перевірочної роботи та результати, яких вдалося досягти податківцям, про форми контролю за підприємствами, що застосовують у своїй діяльності готівкові розрахунки, та новітні заходи, спрямовані на запобігання податковим порушенням у цій сфері, детальніше розповідає директор Департаменту податкового контролю ДПС України Сергій КРУХМАЛЬОВ.


Пост-контроль: критерії доцільності

Нова стратегія організації контрольно-перевірочної роботи, визначена Департаментом податкового контролю, підпорядкована одному з головних завдань ДПС України — формуванню неупереджених відносин з платниками податків, за яких податкова служба буде партнером легального бізнесу, забезпечуючи зниження податкового тиску та створюючи сприятливі умови для зростання економіки. На практиці це означає, що головним критерієм відбору підприємств до перевірки є наявність у їх фінансово-господарській діяльності ризиків несплати належних платежів до бюджету. Таким чином, нові підходи до організації контрольно-перевірочної роботи дадуть змогу не застосовувати пост-контроль до сумлінних платників податків, водночас для несумлінних такий контроль має бути невідворотним. Тобто планові контрольно-перевірочні заходи спрямовуються виключно на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми ухилення від оподаткування.

Запроваджені зміни дали змогу чітко розподілити суб’єктів господарювання за ступенями ризику та зосередити увагу на тих, у кого встановлено велику вірогідність несплати податків або приховування об’єктів оподаткування. Вже минулого року такий підхід сприяв істотному зменшенню кількості планових перевірок. Так, до плану-графіка проведення документальних перевірок на 2011 р. було включено 12,2 тис. суб’єктів господарювання, що на 11,1 тис., або на 48%, менше, ніж на 2010 р. — 23,3 тис. (див. графік).

До плану-графіка перевірок на I квартал 2012 р. включено 2,1 тис. суб’єктів господарювання (що відповідає рівню ІV кварталу 2011 р.).

У поточному році передбачається охопити плановими перевірками тільки підприємства з високими показниками ризиків несплати податків. При відборі суб’єктів господарювання до перевірок зроблено акцент на відпрацюванні фінансово-промислових груп, ризикових підприємств-монополістів, частка прибутку яких у високорентабельних галузях економіки є доволі вагомою, та суб’єктів господарювання, які проводили операції з сумнівними контрагентами.

Правильність обраних ДПС України пріоритетів при здійсненні податкового контролю щодо невтручання у діяльність сумлінних платників податків та невідворотність покарань за ухилення від оподаткування підтверджуються рівнем узгодженості результатів перевірок у січні поточного року, що становить майже 80% і свідчить про обґрунтованість проведених донарахувань та погодження переважної більшості перевірених суб’єктів господарювання із доказовою базою за виявленими порушеннями податкового законодавства. Решта донарахованих сум наразі узгоджується, оскільки перевірені платники податків скористалися наданим їм правом оскаржувати рішення податкових органів, винесені за результатами перевірок.

Як свідчить практика, після проходження процедур адміністративного або судового оскарження на користь органів ДПС задовольняється також 80% сум апеляцій та судових позовів.

Водночас зменшення кількості планових перевірок внаслідок переорієнтації контролю на виключно ризикові підприємства не вплинуло на стан надходжень до бюджету — за результатами контрольно-перевірочної роботи в 2011 р. до бюджету сплачено 3 млрд. грн., що на рівні 2010 р.

Це також є доказом правильності та ефективності відбору суб’єктів господарювання до перевірок.

Готівковий обіг без таємниць

Скорочення перевірок, звісно, не означає, що поза увагою податкових органів залишилася категорія підприємств, які у своїй діяльності застосовують готівкові розрахунки. Адже відсутність належного контролю за суб’єктами господарювання цього сегмента може призвести до істотної тінізації сфери готівкового обігу. Контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) органи ДПС здійснюють шляхом фактичних перевірок, порядок організації та проведення яких чітко визначено нормами Податкового кодексу України. У 2011 р. проведено 45,6 тис. перевірок, що майже втричі менше, ніж за 2010 р.

Протягом січня 2012 р. проведено 1,6 тис. перевірок, що також у три рази менше, ніж за січень 2011 р. Причому значна частина фактичних перевірок проводиться за заявами громадян та інформацією від державних органів про наявність правопорушень на господарських об’єктах платників податків.

Наведена динаміка свідчить про реальне зменшення тиску з боку податкових органів на суб’єктів господарювання та зосередження уваги на тих платниках податків, які прагнуть приховувати свої готівкові обороти та ухилятися від сплати податків у визначених законодавством України обсягах.

Приміром, у січні поточного року проведено фактичні перевірки чотирьох АГЗС та двох складів ТОВ «З» (Запорізька область), під час яких було встановлено порушення порядку ведення обліку товарно-матеріальних цінностей (скрапленого газу) на складах та за місцем їх реалізації. До суб’єкта господарювання застосовано штрафні санкції на загальну суму 196 тис. грн.

За результатами фактичної перевірки на АЗС ТОВ «Л» (Чернігівська область) виявлено факт реалізації товарів, не облікованих за місцем їх реалізації та зберігання у встановленому порядку. Застосовано штрафні санкції на суму 234 тис. грн.

У Львівській області фактичною перевіркою ТОВ «Х» встановлено несвоєчасне оприбуткування в книзі обліку розрахункових операцій готівкових коштів, за що до підприємства застосовано штрафні санкції на суму 153 тис. грн.

Хронометраж в он-лайн режимі

Податковим кодексом України надано право під час фактичної перевірки проводити хронометражі, що полягають у здійсненні спостереження за веденням господарської діяльності платника податків. Ця функція є радше попереджувальною, ніж контрольною, і її мета — спонукати платників податків до повного декларування отриманих доходів. Водночас проведення перевірок та інших контрольних заходів, таких як хронометражі, має бути лише надзвичайним заходом впливу на недобросовісних платників податків.

Підвищити ефективність контрольно-перевірочної діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки, плануємо за допомогою новітніх методів. Так, спільно з Нацбанком України працюємо над впровадженням електронної касової стрічки та модемів для передачі даних до органів ДПС в режимі он-лайн. Переваги цього методу контролю не викликають сумнівів. Якщо реєстраційно-розрахункові операції здійснюються у звичайному режимі, покупцям надають чеки і відповідні транзакції реєструються в режимі он-лайн, то й приводу для проведення фактичної перевірки немає. І це дуже важливо як для суб’єкта господарювання, так і для податкової служби.