Новини
Тема: ФСП

Визначення розміру ФСП

Фермерське господарство перебуває на спеціальному режимі оподаткування і є платником фіксованого сільськогосподарського податку. Об’єктом оподаткування цим податком є площа сільськогосподарських угідь та земель водного фонду. Господарство користується земельними ділянками, отриманими на підставі рішень відповідних сільських рад, а також договорів оренди з громадянами. Які площі земель включатимуться до розрахунку при визначенні розміру фіксованого сільськогосподарського податку?


Фермерське господарство, як встановлено Законом України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство», є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Об’єктом оподаткування ФСП для сільськогосподарських підприємств є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, в тому числі на умовах оренди.

Статтею 31 Земельного кодексу, який регулює земельні відносини, визначено, що землі фермерського господарства можуть складатись із земельних ділянок, що належать на праві власності фермерському господарству як юридичній особі, земельних ділянок, що належать громадянам — членам фермерського господарства на праві приватної власності, а також земельних ділянок, що використовуються фермерським господарством на умовах оренди.

Орендодавцями земельних ділянок є власники земельних ділянок та, як визначено Прикінцевими положеннями Закону України від 06.11.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі», до розмежування відповідно до закону земель державної і комунальної власності: у межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, — відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених Земельним кодексом України.

Тому фермерське господарство для визначення розміру ФСП повинно врахувати земельні ділянки, сільськогосподарські угіддя або землі водного фонду, які є у власності фермерського господарства — юридичної особи або громадян — членів цього господарства, земельні ділянки, орендовані із земель державної та комунальної власності (що належать раді чи держадміністрації) або у власників земельних ділянок (юридичних або фізичних осіб). При цьому у разі оренди земельної ділянки у власника цієї ділянки важливо врахувати, чи є такий власник платником ФСП.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу платежів за землекористування
та місцевих податків Управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових
платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Катерини ГРИВНАК