Новини
Тема: Податок на прибуток

Затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток

З прийняттям Податкового кодексу бухгалтерський облік став єдиною інформаційною базою для формування об’єкта оподаткування з податку на прибуток. Для подання звітності з податку на прибуток з урахуванням норм Податкового кодексу наказом № 114 було затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток, яка вперше подавалась за підсумками діяльності ІІ кварталу 2011 р. До зазначеної декларації було підготовлено пропозиції та зауваження як з боку бухгалтерів, так і з боку органів державної податкової служби.

Враховуючи ці пропозиції, наказом № 1213 затверджено Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства. Форма самої декларації залишилася практично без змін, лише вилучено рядок «Загальновиробничі витрати» у зв’язку з тим, що положеннями Закону № 3609 внесено зміни до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу в частині врахування загальновиробничих витрат у складі собівартості виготовлених та реалізованих товарів (робіт, послуг).

Позитивним у новій формі податкової декларації є те, що з метою спрощення податкової звітності та відповідно зменшення часу на її заповнення вилучено чотири додатки до Податкової декларації:

  • СВ «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів», оскільки його заповнення потребує додаткового деталізованого обліку елементів витрат з урахуванням змін залишків незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складі в розрізі елементів і статей;
  • ЗВ «Загальновиробничі витрати»;
  • АВ «Адміністративні витрати»;
  • ВЗ «Витрати на збут», оскільки інформація у зазначених додатках дублює інформацію регістрів бухгалтерського обліку.

Додаток АМ, який складався з трьох таблиць: «Таблиця 1. Інформація щодо нарахованої амортизації», «Таблиця 2. Інформація щодо методів амортизації», «Таблиця 3. Суми витрат на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України», і додаток АК, який складався із таблиць «Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин», «Таблиця 2. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу», уніфіковано шляхом об’єднання в один додаток.

Додаток ЦП «Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами» приведено у відповідність із положеннями п. 153.9 ст. 153 Податкового кодексу із змінами, внесеними Законом № 3609 у частині визначення загального результату від операцій з деривативами (похідними інструментами) за даними бухгалтерського обліку та врахування позитивного результату (з урахуванням від’ємного результату від операцій з деривативами минулих періодів) у складі доходів платника податку за результатами звітного періоду.

Крім того, з додатків ІД «Інші доходи» та ІВ «Інші витрати» вилучено детальні розшифровки сум і назв, що були зазначені у рядках 03.27 та 05.1.16 відповідно.

Додатки до Податкової декларації є її невід’ємною частиною, отже, інформація в додатках деталізує показники, які притаманні для кожного платника податку або мають специфічні особливості при оподаткуванні. Тому обов’язкового розкриття інформації через заповнення додатків до Податкової декларації потребують рядки «Інші доходи» (03ІД) та «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» (06.4ІВ). Деякі рядки декларації потребують розкриття лише при здійсненні окремих видів діяльності, які мають особливості, зокрема, діяльності, що підлягає патентуванню або звільнена від оподаткування, та у випадку виплати доходів нерезидентам.

Зазначимо, що нова форма податкової декларації з податку на прибуток підприємства подаватиметься платниками податку до органів державної податкової служби вперше: за підсумками звітного (податкового) періоду — I квартал 2012 р.