Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

До редакції «Вісника» надійшов лист від громадянки Махаробідзе О., яка проживає в с. Мишурін Ріг Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Її чоловік помер у 2008 р. у 27-річному віці. Від шлюбу у жінки є донька 2005 року народження. Чи має право дитина на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника з огляду на те, що він у Збройних силах України не служив та не мав трудового стажу?


За нормами ст. 36 Закону про пенсійне страхування пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій ст. 32 цього Закону (якщо смерть настала в період проходження строкової військової служби), — незалежно від тривалості страхового стажу.

При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Право на таку пенсію мають діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на пенсію до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Враховуючи те, що чоловік помер у 27-річному віці, для призначення пенсії на дитину необхідно, щоб у нього був страховий стаж 3 роки (стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності відповідно до ст. 32 Закону про пенсійне страхування).

Відповідно до частини першої ст. 24 Закону про пенсійне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць пропорційно сплаченим страховим внескам.

Тобто після 01.01.2004 р. стаж обчислюється залежно від сплати внесків до Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Водночас відповідно до частини четвертої ст. 24 Закону про пенсійне страхування періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (до 01.01.2004 р.).

Так, згідно зі ст. 62 Закону про пенсійне забезпечення та Порядком № 637 основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх унаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин (крім причин, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями) трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.

Підтвердження трудового стажу за зазначених обставин здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

Крім того, згідно з п. «д» ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення до стажу роботи (до 01.01.2004 р.) зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі (на підставі дипломів, атестатів, відповідних довідок тощо).

Отже, для визначення права на призначення пенсії на дитину слід звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання з вищезазначеними документами.

У разі відсутності документально підтвердженого страхового стажу пенсію у зв’язку з втратою годувальника на дитину не може бути призначено.