Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Порядок зменшення розміру пенсії жінкам, які виявили бажання вийти на пенсію достроково

Чи має право жінка — держслужбовець вийти на пенсію при досягненні 55-річного віку зі зменшенням розміру пенсії?


З 01.10.2011 р. набрав чинності Закон № 3668, яким внесено зміни, зокрема, до Закону про пенсійне страхування та Закону про держслужбу.

Відповідно до ст. 26 Закону про пенсійне страхування право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 60 років і наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 р. народження і старші (вік виходу на пенсію визначено ст. 26 зазначеного Закону).

При цьому згідно зі ст. 29 Закону про пенсійне страхування жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 цього Закону, в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців пізнішого виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

Прикінцевими положеннями Закону про пенсійне страхування передбачено, що до 01.01.2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років і за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожен повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.

У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що на одержання пенсії держслужбовців мають право жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (30 років), у тому числі стажу держслужби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах держслужбовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія держслужбовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Тобто Закон про держслужбу не містить норми, яка дозволяє жінкам призначати пенсію при досягненні 55-річного віку. Таку пенсію можна призначити лише за Законом про пенсійне страхування.