Соціальне страхування
Тема: ЄСВ

Нарахування єдиного внеску на суми винагород за договорами оренди

Юридична особа наймає приміщення у фізичної особи та сплачує їй за договором оренди орендну плату. Чи нараховується єдиний внесок на такі виплачені суми?


Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме: підприємства, установи й організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Єдиний внесок для вищезазначених платників нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (частина перша ст. 7 Закону про ЄСВ).

Статтею 759 Цивільного кодексу встановлено, що відносини, які виникають між власником приміщення (наймодавцем) та юридичною особою, що винаймає таке приміщення (наймачем), регулюються договором найму (оренди) та не мають ознак правовідносин, які регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи вищевикладене, єдиний внесок при сплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно з договором найму (оренди) приміщення не нараховується.