Новини
Тема: Податок на прибуток

Витрати на страхування орендованого транспортного засобу

Чи включаються до складу витрат підприємства витрати на страхування транспортного засобу, що орендується у фізичної особи, яка не є підприємцем?


Відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу при визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення, як будь-які витрати зі страхування, зокрема: об’єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального майна за умови, що це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних з провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Лізинговою (орендною) операцією відповідно до пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу є господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк. Абзацом «а» цього підпункту визначено, що оперативний лізинг (оренда) — це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Враховуючи викладене, витрати орендаря на страхування орендованого у фізичної особи, яка не є підприємцем, транспортного засобу відносяться до витрат цього платника податку за умови, що це передбачено договором та суми на страхування не перевищують звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, який діє на момент укладення такого страхового договору.