Новини
Тема: Податок на прибуток

Витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб

Чи враховуються у складі витрат підприємства витрати на придбання питної води для працівників підприємства?


Відповідно до пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат платника податку на прибуток витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності цього платника, а саме витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб, за винятком виплат, передбачених статтями 142 і 143 цього Кодексу.

Статтею 142 Податкового кодексу визначено особливості складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру, а ст. 143 — особливості віднесення до складу витрат платника податку сум внесків на соціальні заходи.

Оскільки компенсація витрат на придбання питної води працівникам підприємства є фінансуванням особистих потреб фізичної особи, ці виплати не включаються до складу витрат такого підприємства.