Новини
Тема: Податок на прибуток

Комісія банку у податковому обліку

Чи відносяться до складу витрат підприємства витрати, здійснені платником податку під час купівлі іноземної валюти, зокрема комісія банку? Якщо так, то в якому рядку податкової декларації з податку на прибуток такі витрати відображаються?


Відповідно до абзацу «є» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, які є складовою інших витрат, включається, зокрема, плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, при цьому датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів)), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку (пп. 138.5.2 п. 138.5 ст. 138 цього Кодексу).

Пунктом 138.2 цієї статті встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення цих витрат платником податку, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, визначених розділом другим Податкового кодексу .

Таким чином, витрати, понесені платником при здійсненні операції з купівлі іноземної валюти, зокрема комісія банку, належать до адміністративних витрат.

Зазначені витрати відображаються в рядку 06.2.8 додатка АВ до рядка 06.2 податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 114.