Новини
Тема: Податок на прибуток

Відсутність первинних документів

Чи включається до складу витрат підприємства сума коштів, сплачена згідно з договором про виконання робіт з вивезення сміття, у разі відсутності акта виконаних робіт?


Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку цих витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, визначених розділом другим цього Кодексу.

Зокрема, п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу встановлено, що для цілей оподаткування платники податку зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників, зокрема податкової звітності, на підставі даних, не підтверджених документами, визначеними абзацом першим цього пункту.

Частинами другою та третьою ст. 9 Закону про бухоблік передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської операції.

Первинні документи мають складатися під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

Для контролю й упорядкування оброблених даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть складатися на паперових або машинних носіях і мати обов’язкові реквізити: назва документа; дата і місце складання; назва підприємства, від імені якого складається документ; зміст і обсяг господарської операції; одиниця виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Підтвердженням виконання сторонами договірних відносин є первинні документи, які свідчать про наявність результатів у вигляді наданих послуг та передачу права власності на такі послуги від однієї сторони договору про надання послуг до іншої. У свою чергу підтвердженням сплати за надані послуги (роботи) мають бути первинні документи, що підтверджують здійснення такої оплати.

Отже, при визначенні оподатковуваного прибутку необхідна наявність первинних документів, які свідчать про виконання послуг (робіт), та первинних документів, які підтверджують їх оплату, оформлених відповідно до вимог, установлених ст. 9 Закону про бухоблік.