Новини
Тема: ПДФО

Грошова компенсація за невикористану відпустку враховується при визначенні граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги

У місяці звільнення з роботи працівнику буде виплачено заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку (всього 1200 грн.). Як правильно застосувати податкову соціальну пільгу: до загальної суми доходу (з урахуванням компенсації) або лише до заробітної плати?


Відповідно до абзацу першого п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення на суму податкової соціальної пільги суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2011 р. — 1320 грн.).

Згідно з пп. 169.1.1 цього пункту з урахуванням положень п. 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу, податкова соціальна пільга для будь-якого платника податку становить 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного податкового року, тобто в 2011 р. — 470,50 грн. (941 грн. х 50%) за місяць, за умови, що розмір заробітної плати не перевищує 1320 грн. у 2011 р.

Підпунктом 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Статтею 83 КЗпП установлено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Таким чином, з метою оподаткування ПДФО грошова компенсація за невикористану відпустку розглядається як заробітна плата і враховується при визначенні граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги. Зазначена сума включається до складу місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Водночас згідно з пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 цього Кодексу податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платника податку було звільнено з місця роботи.

Отже, до суми нарахованої працівнику заробітної плати за дні, відпрацьовані у місяці звільнення, з урахуванням компенсації за невикористану відпустку, застосовується податкова соціальна пільга, встановлена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, за умови дотримання вимог цієї статті.

Крім того, роботодавець платника податку зобов’язаний, враховуючи положення абзацу третього п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, а також суми наданої податкової соціальної пільги під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем (пп. «в» пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Кодексу).