Новини
Тема: ПДФО

Купівля-продаж (обмін) нерухомого/рухомого майна

У яких випадках банківська установа виступає податковим агентом?


Відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172, 173 цього Кодексу.

При цьому згідно з п. 172.8 ст. 172 та п. 173.8 ст. 173 Податкового кодексу для цілей зазначених статей під продажем слід розуміти будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості або рухомого майна відповідно, крім їх успадкування та дарування.

Пунктом 172.7 ст. 172 Податкового кодексу встановлено, що одночасно з дією п. 172.4 цієї статті, якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна є юридична особа (наприклад, банк) чи фізична особа — підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

Аналогічно, у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа — банк чи фізична особа — підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента (п. 173.3 ст. 173 Податкового кодексу).

Так, наприклад, у разі взяття банком заставленого майна на свій баланс як основного засобу слід вважати, що фізична особа здійснила операцію відчуження (продажу) свого власного нерухомого або рухомого майна банку.

Банк при купівлі у фізичної особи майна має виконати всі функції податкового агента щодо вартості придбаного майна відповідно до статей 172 або 173 Податкового кодексу.

Водночас пп. «б» п. 172.5 ст. 172 Податкового кодексу встановлено, що сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації.

У разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, у власності якої перебував об’єкт рухомого майна, відчужений за таким рішенням, на підставі відображення ним доходу від такого відчуження у складі загального річного оподатковуваного доходу (п. 173.4 ст. 173 Податкового кодексу).