Новини
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Визначення суми збору за користування радіочастотами

Як визначається сума збору за користування радіочастотами, якщо у дозволі відсутня інформація щодо ширини смуги радіочастот, виду радіозв’язку?


Згідно зі ст. 319 Податкового кодексу об’єктом оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів і користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо (п. 321.3 ст. 321 Податкового кодексу).

Відповідно до абзацу п’ятого ст. 1 Закону № 1770 дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі — дозвіл на експлуатацію) — це документ, що засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Органом державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яка утворюється відповідно до Закону № 1280 (ст. 12 Закону № 1770).

Згідно зі ст. 16 Закону № 1770 державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі — УДЦР) утворюється відповідно до закону, належить до сфери управління національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та здійснює діяльність на підставі статуту, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

УДЦР здійснює, зокрема, такі види діяльності: присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію.

Отже, у разі відсутності у дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою інформації щодо ширини смуги радіочастот, виду радіозв’язку користувачам радіочастотним ресурсом України необхідно звернутися до уповноваженого органу, що видає дозволи, — державного підприємства «Український державний центр радіочастот».


 

Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua