Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток, ПДВ

Мобільні картки в бухгалтерському та податковому обліку оптовика

Підприємство (юридична особа) — платник податку на прибуток та ПДВ на загальних підставах здійснює оптову торгівлю картками операторів стільникового зв'язку. Відповідно до Порядку № 1740 та Закону № 400 на вартість послуг стільникового зв'язку нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Як відображати цей збір у бухгалтерському та податковому обліку підприємства? Як визначати податкові зобов'язання та податковий кредит з ПДВ?

Розглянемо відповіді на ці запитання.

Особливості сплати пенсійного збору з послуг стільникового зв'язку

Згідно з п. 10 ст. 1 Закону № 400 платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.

Об'єктом оподаткування збором з послуг стільникового рухомого зв'язку є вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає (п. 9 ст. 2 Закону № 400).

Ставка збору дорівнює 7,5% від об'єкта оподаткування (п. 11 ст. 4 Закону № 400).

Виходячи з вищевикладеного зобов'язання щодо утримання та перерахування збору на рахунки органів Пенсійного фонду України покладено виключно на операторів стільникового зв'язку. Такий самий висновок міститься у листі № 04/3600.

Отже, якщо будь-який суб'єкт господарювання придбаває у оператора відповідні картки попередньо оплачених послуг зв'язку, такий суб'єкт при подальшому продажу карток збір не нараховує, тому що він не є оператором стільникового зв'язку.

Приклад

Підприємство придбало у оператора стільникового зв'язку картки вартістю 637,50 грн., у тому числі пенсійний збір37,50 грн. та ПДВ100 грн.

Надалі картки продано за 709,50 грн. (у тому числі ПДВ —112,00 грн.): половинаіншому суб'єкту господарювання, а інша половинавроздріб.

За даними прикладу оператор стільникового зв'язку з вартості проданих послуг 637,50 грн. утримає збір 37,50 грн. й перерахує на рахунок органів Пенсійного фонду.

При подальшому продажу цих карток збір не нараховується.

Бухгалтерський облік

Для підприємства придбані картки попередньо оплачених послуг зв'язку є звичайним товаром, адже їх придбано з метою подальшого продажу. Тому й обліковуються картки на субрахунках 281 «Товари на складі» чи 282 «Товари в торгівлі». Перший субрахунок застосовується для обліку товарів, що реалізуються оптом, а другий — для обліку товарів, що реалізуються вроздріб.

В аналітичному обліку на зазначених субрахунках окремо обліковуються картки в розрізі операторів, видів тощо.

Як зазначено в п. 9 ПБО 9, суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату.

Таким чином, уся сплачена оператору стільникового зв'язку сума, враховуючи пенсійний збір, за вирахуванням ПДВ включається до первісної вартості придбаних карток.

При продажу карток ця сума як складова первісної вартості включається до собівартості реалізації (субрахунок 902 «Собівартість реалізованих товарів»).

Податковий облік

Податок на прибуток

Якихось специфічних особливостей тут немає. Має місце звичайна операція купівлі-продажу, тому й відображається вона у загальновстановленому порядку.

При розгляді бухгалтерських особливостей зазначалося, що вся сплачена оператору стільникового зв'язку сума, враховуючи пенсійний збір, за вирахуванням ПДВ включається до первісної вартості (собівартості) придбаних карток.

Таким чином, у момент подальшого продажу карток на суму продажу без ПДВ збільшуємо податкові доходи і на суму собівартості збільшуємо податкові витрати (п. 137.1 ст. 137; п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу).

Податок на додану вартість

Для підприємства, яке здійснює оптову торгівлю картками операторів стільникового зв'язку, слід зазначити, що база оподаткування ПДВ при подальшому продажу карток визначатиметься згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів і збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Бухгалтерський та податковий облік у підприємства-оптовика за даними вищезазначеного прикладу


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Придбано картки й передано для:
оптового продажу;


281

 

 

631


268,752

роздрібного продажу

282

268,75

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

100

4

Оплачено картки

631

311

637,50

5

Відображено торгову націнку по товарах (картках), придбаних для реалізації вроздріб

282

285

86

 

 

6

Продано картки оптом іншому суб'єкту

361

702

354,75

295,62

7

Продано картки вроздріб

301

702

354,75

295,63

8

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

702

641

112,00

9

Віднесено на фінансові результати дохід від продажу

702

791

597,50

10

Списано визначену розрахунком суму торгової націнки, що припадає на продані вроздріб товари (картки)

285

282

86

 

 

11

Списано собівартість проданих карток:
оптом;

 

902


281


268,75268,75

12

уроздріб

282

268,75

268,75

13

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації

791

902

537,50

14

Отримано оплату від іншого суб'єкта за продані картки на поточний рахунок

311

361

354,75