Новини
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Чи потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України?


Відповідно до ст. 1 Закону № 1770 дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі — дозвіл на експлуатацію) — це документ, що засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України — документ, який засвідчує право суб’єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов.

Органом державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яка утворюється відповідно до Закону № 1280 (ст. 12 Закону № 1770).

Згідно зі ст. 16 Закону № 1770 державне підприємство «Український державний центр радіочастот» утворюється відповідно до закону, належить до сфери управління національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та здійснює діяльність на підставі статуту, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

УДЦР здійснює, зокрема, такі види діяльності: присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію.

Отже, питання отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв належить до компетенції уповноваженого органу — державного підприємства «Український державний центр радіочастот».


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua