Соціальне страхування
Тема: ЄСВ

Нарахування ЄСВ на вартість санаторних путівок

Чи нараховується єдиний внесок на вартість санаторних путівок, що надаються підприємством своїм працівникам безкоштовно?


Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ, організацій та найманих працівників відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до пп. 4.3.5 п. 4.3 розділу IV Інструкції № 21-5 визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5. Згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 цієї Інструкції вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Таким чином, вартість путівки, що надається підприємством працівнику, є об'єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.