Новини
Тема: Перевірки та відповідальність

Пеня на суму несвоєчасно сплачених штрафних санкцій

Чи нараховується пеня на суму несвоєчасно сплачених штрафних санкцій?


Відповідно до пп. 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу пеня — сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Підпунктом 14.1.39 цього пункту визначено, що грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку він повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання
та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи норми пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Згідно з пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий борг — це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Відповідно до п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Отже, на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) нараховується пеня.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua