Соціальне страхування
Тема: ЄСВ

Підвищувальний коефіцієнт при нарахуванні ЄСВ

Чи застосовується підвищувальний коефіцієнт при нарахуванні єдиного внеску на виплати, що здійснюються в натуральній формі?


Частиною першою ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6 — 8 частини першої ст. 4 цього Закону, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з частиною першою ст. 9 Закону про ЄСВ єдиний внесок обчислюється виключно у національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються у натуральній формі.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно з цим Законом нараховується єдиний внесок.

Застосування підвищувального коефіцієнта Законом про ЄСВ не передбачено.