Соціальне страхування
Тема: ЄСВ

Нарахування ЄСВ на суми винагород за договорами оренди

Чи нараховується єдиний внесок на суми винагород, що виплачуються підприємством фізичним особам за договорами найму (оренди)?


Згідно з частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Єдиний внесок для вищезазначених платників нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (частина перша ст. 7 Закону про ЄСВ).

Відносини, що виникають між власником приміщення (наймодавцем) та юридичною особою, яка винаймає таке приміщення (наймачем), регулюються договором найму (оренди) за ст. 759 глави 58 Цивільного  кодексу та не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи вищезазначене, при сплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно з договором найму (оренди) приміщення єдиний внесок не нараховується.