Соціальне страхування
Тема: ЄСВ

Нарахування ЄСВ на суми винагороди нерезиденту

Юридична особа уклала цивільно-правовий договір з фізичною особою — нерезидентом і виплачує винагороду за виконану роботу. Чи нараховується єдиний внесок на суми такої винагороди?


Згідно з п. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, та фізичні особи — підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Отже, при укладанні юридичною особою цивільно-правового договору з фізичною особою — нерезидентом єдиний внесок сплачується на загальних підставах.