Новини
Тема: ПДВ

Особливості заповнення декларації з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами

В якій декларації з ПДВ сільськогосподарським підприємством — суб'єктом спеціального режиму оподаткування відображаються операції з надання послуг іншим суб'єктам господарювання з використанням сільськогосподарської техніки?


Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Згідно з пп. «в» пп. 209.15.2 п. 209.15 ст. 209 цього Кодексу надання послуг іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або фізичним особам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг) належить до діяльності у сфері сільського господарства.

Враховуючи те, що спеціальний режим оподаткування у сфері сільського господарства поширюється на надання послуг з використанням сільськогосподарської техніки виключно сільгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або фізичним особам, то на операції з постачання послуг іншим суб'єктам господарювання дія спеціального режиму не поширюється.

Отже, обсяги постачання послуг, наданих іншим суб'єктам господарювання, які не належать до сільгосптоваровиробників та/або які не є фізичними особами, суб'єкт спеціального режиму оподаткування відображає у податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua