Новини
Тема: ПДВ

Відображення в обліку операцій з повернення покупцем товарів продавцю

На яку дату в реєстрі виданих і отриманих податкових накладних та в податковій декларації з ПДВ відобразити операцію з повернення покупцем товарів продавцю, у разі якщо повернення відбулось у звітному періоді, а отримання розрахунку коригування до податкової накладної — в наступному?


Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Відповідно до п. 18 Порядку № 969 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Пунктом 23 Порядку № 969 визначено, що на підставі зазначеного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до ст. 192 цього Кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи позитивним значенням).

У формі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної передбачено поля, в яких зазначаються: дата, підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок коригування, а також дата отримання розрахунку, підпис покупця.

Відповідно до п. 10 Порядку № 1002 у розділі II реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

При цьому у графі 2 розділу ІІ реєстру вказується дата отримання зазначених документів (п. 11.2 Порядку № 1002).

Згідно з п. 3.9 розділу V Порядку № 41 коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8 податкової декларації з ПДВ.

Відповідно до п. 4.5 розділу V Порядку № 41 коригування податкового кредиту відображається у рядку 16 податкової декларації з ПДВ.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» до декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

Оскільки в розрахунку коригування кількісних і вартісних показників у податковій накладній зазначаються дата, підпис і прізвище особи, яка склала такий розрахунок коригування, а також дата отримання розрахунку та підпис покупця, то на дату підписання такого розрахунку коригування він підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ як продавцем (у рядку 8 декларації з ПДВ), так і покупцем (у рядку 16 декларації з ПДВ) з обов'язковим поданням додатка 1 до такої декларації.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua