Новини

Управлінню внутрішньої безпеки ДПС України — 15 років

Олександр Тулаєв — начальник Управління внутрішньої безпеки ДПС УкраїниУ ці дні Управління внутрішньої безпеки ДПС України відзначило 15-річчя від дня утворення. Про результати роботи УВБ{h}За 15 років працівниками підрозділів внутрішньої безпеки ДПС України:
здійснено понад 76 тис. профілактичних заходів;
розглянуто близько 13 тис. звернень громадян;
проведено 60 тис. службових розслідувань та перевірок;
притягнуто до дисциплінарної відповідальності близько 23 тис. податківців, звільнено 2,8 тис.;
здійснено близько 72 тис. перевірок кандидатів на посади в органах ДПС, за наслідками яких у 3,3 тис. випадків в узгодженні призначення відмовлено;
притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення близько 2,6 тис. податківців;
зібрано матеріалів для порушення 1,9 тис. кримінальних справ за вчинення злочинів у сфері службової діяльності;
у 3,7 тис. випадків неправомірних дій стосовно працівників податкових органів вжито заходів безпеки та захисту.
{/h}за цей період та актуальні завдання сьогодення читайте в інтерв’ю з начальником Управління внутрішньої безпеки ДПC України Олександром ТУЛАЄВИМ.


— Олександре Степановичу, з якими здобутками УВБ зустріло своє 15-річчя?

— Боротьба з корупцією — це боротьба за чистоту кадрів Державної податкової служби України, засіб завоювання довіри громадськості. Вона здійснюється на основі чіткої правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб — платників податків.

Вирішення нагальних питань боротьби з корупцією та злочинністю як у державі, так і в державній податковій службі є доволі складним, багатогранним комплексом правових, організаційних, дисциплінарних та соціально-психологічних відносин. У кожному конкретному випадку при прийнятті рішення щодо посадової особи, яка вчинила правопорушення, має бути диференційований підхід. Жодний випадок скоєння злочину чи корупційного правопорушення не повинний проходити без відповідних заходів реагування.

Ми маємо принципово оновлене антикорупційне законодавство, зокрема закони України від 7 квітня 2011 р. «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», які набрали чинності з 1 липня 2011 року. Також Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011 затверджено Національну антикорупційну стратегію на 2011 — 2015 роки.

Серед новацій законів, які стосуються працівників податкової служби, особливу увагу слід звернути на обмеження щодо одержання подарунків (пожертв), щодо роботи осіб, які не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути їм підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень; запровадження декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру з відображенням таких даних щодо членів їх сімей; впровадження механізму врегулювання конфлікту інтересів, які виникають або можуть виникнути під час виконання податківцями службових обов’язків.

Також законодавством передбачено участь громадськості у заходах запобігання і протидії корупції, проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та багато іншого.

При цьому вважаю найвагомішим здобутком те, що рівень корупційних та інших правопорушень у сфері службової діяльності в податкових органах має значну тенденцію до зменшення за рахунок проведення підрозділами внутрішньої безпеки активної профілактичної роботи.

— Нині здійснюється масштабна реорганізація регіональних підрозділів податкової служби. Чи залучається Управління внутрішньої безпеки до цієї роботи, зокрема в частині добору кадрів?

— Так, підрозділи внутрішньої безпеки відіграють важливу роль у процесі призначення осіб на посади в органи ДПС. З початку року працівниками підрозділів Управління внутрішньої безпеки проведено понад 6 тисяч перевірок кандидатів на посади, за результатами яких призначення 167 особам не погоджено. Процес реорганізації регіональних податкових органів ДПС на даний час перебуває під оперативним контролем. Одним із головних факторів при цьому є недопущення призначення на посади, особливо керівної ланки, осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, мають низькі морально-ділові якості та є грубими порушниками службової і виконавської дисципліни. При цьому в обов’язковому порядку забезпечуються вимоги ст. 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо недопущення зарахування на посади осіб, які можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб, коло яких визначено Законом.

— Керівництво ДПС України наголошує, що оптимізацію регіональних підрозділів спрямовано на збереження в структурі високопрофесійних фахівців, які будуть здатні працювати над підвищенням ефективності роботи служби. З якими критеріями оцінки роботи податківців підходять до вирішення цього питання працівники УВБ?

— Звісно, це питання освіти, кваліфікаційного рівня та досвіду. Окремо розглядаються конкретні показники результатів роботи кожного працівника. Неабияку роль відіграють моральні якості працівника.

Підкреслюю, що підрозділи внутрішньої безпеки націлені на попередження правопорушень серед працівників податкової служби. Своєчасне вжиття заходів, які дають можливість податківцям вчасно зупинитися, не переступити межу дозволеного, сприяють збереженню кваліфікованих кадрів у податковій службі.

— Тобто податківець, який старанно виконує службові обов’язки, може не хвилюватися за робоче місце…

— Так.

— А скількох податківців, якщо їх можна так назвати, притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності нинішнього року?

— Як я уже зазначав, з 1 липня 2011 року набрали чинності закони України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Останнім до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни, зокрема введено главу 13-А «Адміністративні корупційні правопорушення».

Після прийняття цих документів за матеріалами підрозділів УВБ ДПС України складено та направлено до суду 55 адміністративних протоколів про вчинення корупційних адміністративних правопорушень працівниками органів ДПС, у тому числі 26 — стосовно осіб керівної ланки, за якими судами до адміністративної відповідальності притягнуто 18 осіб, з них 7 керівників.

На сьогодні з органів ДПС звільнено 15 працівників, притягнутих до адміністративної відповідальності.

Водночас підрозділами внутрішньої безпеки ДПС України стосовно представників суб’єктів господарської діяльності, які намагалися «вирішити» проблемні питання з органами ДПС шляхом пропонування винагороди працівникам податкової служби, складено 14 адміністративних протоколів, за якими судами притягнуто до адміністративної відповідальності 8 осіб.

З початку 2011 року стосовно працівників органів ДПС за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки порушено 141 кримінальну справу, у тому числі 29 — стосовно працівників керівної ланки. Викрито 13 фактів хабарництва, у тому числі 7 — серед керівників.

До кримінальної відповідальності притягнуто 21 працівника органів ДПС, у тому числі 11 — за одержання хабара.

— У якій сфері податкової діяльності найчастіше скоюються правопорушення?

— Практика свідчить, що найбільше правопорушень здійснюється працівниками податкових органів при проведенні контрольно-перевірочної роботи платників податків, і пояснюється це тим, що працівник податкової служби перебуває під час такої перевірки у безпосередньому контакті з платником. При цьому, хочу зазначити, що у більшості випадків самі платники податків ініціюють закриття, на їхню думку, «проблемних питань» за винагороду, ігноруючи законні шляхи вирішення таких питань. Податковий кодекс України надає платникам податків ефективні можливості захисту своїх прав та інтересів.

Це також знайшло підтвердження у вже згаданій Національній антикорупційній стратегії на 2011 — 2015 роки. Зокрема, її реалізація передбачає зменшення адміністративного тиску на підприємців.

— Якими бачите перспективи подальшої роботи Управління?

— За межами нашої розмови залишилося найважливіше завдання Управління внутрішньої безпеки ДПС України — забезпечення безпеки працівників органів державної податкової служби.

З початку 2011 року встановлено 146 фактів скоєння протиправних дій щодо співробітників органів ДПС, з них 51 пов’язано з виконанням службових обов’язків, за цими фактами порушено 21 кримінальну справу.

Водночас 95 скоєних протиправних дій не пов’язано зі службовою діяльністю, це переважно майнові злочині — шахрайство, крадіжки, грабежі та розбійні напади, за якими порушено 25 кримінальних справ.

Злободенною проблемою залишаються дорожньо-транспорті пригоди як на службовому автотранспорті, так і на приватному.

За ініціативою Управління внутрішньої безпеки з початку року керівництву обласних ДПС направлено понад 10 вказівок профілактичної та антикорупційної спрямованості.

Вважаю основним завданням діяльності підрозділів внутрішньої безпеки на найближчий час захист працівників податкової служби від втягування у протиправну діяльність. При цьому викриття корупційних правопорушень є лише її наслідком, а не головним результатом.


Розмову вели
Євген Сафонов
та Микола Влащук,
vlas@visnuk.com.ua