Соціальне страхування
Тема: Відпустки

Грошова компенсація у разі звільнення працівника

Чи зобов'язаний роботодавець виплатити компенсацію за невикористану відпустку за декілька років у разі звільнення працівника, якщо він відмовляється використати надане йому право на відпочинок?


Статтею 11 Закону про відпустки забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом про відпустки та КЗпП, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнутим до відповідальності згідно із законодавством.

Відповідно до ст. 10 Закону про відпустки черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводяться до відома всіх працівників.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Якщо працівник відмовляється використати надане йому Конституцією, Законом про відпустки право на відпочинок (щорічну відпустку), і враховуючи те, що рішення про надання чи ненадання відпустки належить виключно до компетенції роботодавця, останній має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки за формою № П-3, затвердженою наказом № 489.

Згідно зі ст. 139 КЗпП працівники зобов'язані своєчасно і точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівника може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Водночас відповідно до ст. 2 Закону про відпустки право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 24 Закону про відпустки).

Законодавством також не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки.

Відповідно до зазначеного чинне законодавство не містить заборони використання працівником щорічних відпусток, які не були йому своєчасно надані роботодавцем за попередні роки, а при звільненні незалежно від підстав йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.