Соціальне страхування
Тема: Відпустки

Поділ додаткової відпустки державного службовця

Чи підлягає поділу на частини додаткова відпустка державного службовця? Чи може надаватись основна безперервна частина щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів з урахуванням цієї додаткової відпустки? Якщо державний службовець бере частину щорічної відпустки, чи може бути надана до цієї частини матеріальна допомога для оздоровлення?


Відповідно до ст. 35 Закону про держслужбу державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення.

Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів, порядок і умови надання якої регулюються постановою № 250.

Листом № 13-294/10/364 визначено, що додаткова оплачувана відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток, передбачених ст. 4 Закону про відпустки.

Згідно зі ст. 12 Закону про відпустки щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов'язково повинна бути першою її частиною.

Отже, додаткова відпустка, яка надається державним службовцям за стаж роботи, підлягає поділу на частини, і основна безперервна частина щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів може надаватися з урахуванням цієї додаткової відпустки.

Водночас слід мати на увазі, що ст. 12 Закону про відпустки передбачено лише можливість поділу щорічної відпустки на частини, а не обов'язок роботодавця поділити її на частини, як того бажає працівник.

Оскільки кінцеве рішення щодо надання працівникові відпустки приймає роботодавець, він може погодитись, а може й не погодитись поділити відпустку так, як того бажає працівник, також може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі.

У разі поділу щорічної відпустки на частини матеріальна допомога виплачується працівнику один раз при наданні однієї будь-якої частини щорічної відпустки.