Інші податки
Тема: Адміністрування податків, РРО. Готівковий обіг

Розгляд скарг платників податків з питань дотримання вимог Закону про РРО, норм з регулювання обігу готівки

Приклад 1
Суб'єкт господарювання — фізична особапідприємець просить скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону про РРО, оскільки вважає, що податкове повідомлення-рішення не відповідає вимогам чинного законодавства.

Суть справи. Фактичною перевіркою встановлено порушення п. 12 ст. 3 Закону про РРО, а саме: здійснення реалізації товарів, не облікованих в установленому порядку (в наявності товари згідно з накладними, які в книзі обліку доходів та витрат підприємця не обліковано). Перевірку проведено в присутності представника фізичної особипідприємця, який з актом перевірки ознайомлений, один примірник акта перевірки отримав.

Витяг з рішення. Згідно зі ст. 6 Закону про РРО облік товарних запасів фізичною особою — підприємцем ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством. Відповідно до п. 12 ст. 3 цього Закону суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображено в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг).

До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, не облікованих у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше ніж 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 20 Закону про РРО).

ДПІ податковим повідомленням-рішенням застосовано до підприємця штрафні (фінансові) санкції за здійснення реалізації товарів, не облікованих у встановленому порядку. За результатами розгляду скарги рішення ДПІ було залишено без змін, а скарга — без задоволення.

Приклад 2
Суб'єкт підприємницької діяльностіфізична особа просить скасувати податкове повідомлення-рішення МДПІ, посилаючись на неправомірність застосування штрафних (фінансових) санкцій та незаконність проведення перевірки, оскільки вважає, що за порушення, зазначені в акті перевірки, застосовується фінансова санкція згідно із Законом про РРО.

Суть справи. Фактичною перевіркою встановлено невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій (п. 13 ст. 3 Закону про РРО); незабезпечення щоденного друкування фіскального звітного чека (п. 9 ст. 3 Закону про РРО); проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування ціни товару (п. 11 ст. 3 Закону про РРО); здійснення реалізації товарів, не облікованих у встановленому порядку (п. 12 ст. 3 Закону про РРО). Перевірку проведено в присутності суб'єкта підприємницької діяльностіфізичної особи, який з актом перевірки ознайомлений, один примірник акта перевірки отримав.

Витяг з рішення. Згідно з п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу органи ДПС мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Відповідно до пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка проводиться органом ДПС щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Загальні вимоги до порядку організації та проведення фактичних перевірок передбачено нормами ст. 80 Податкового кодексу. Так, фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених п. 80.2 ст. 80 цього Кодексу. В наказі зазначаються обов'язкові реквізити, передбачені для направлення на проведення перевірки згідно з п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу. Такий наказ складається окремо на кожного суб'єкта господарювання з урахуванням (наведенням переліку) його господарських об'єктів (у разі наявності), які підлягають перевірці, із зазначенням посад та прізвищ посадових осіб, які проводитимуть перевірку. Одночасно слід зауважити, що на відміну від наказу про проведення перевірки, направлення із зазначенням реквізитів, передбачених абзацом першим п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу, складається окремо по кожному суб'єкту чи об'єкту, який підлягає перевірці згідно із наказом, а також окремо на кожного перевіряючого. Непред'явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених абзацом першим п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки (абзац п'ятий п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу).

Відповідно до ст. 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані: згідно з п. 9 ст. 3 Закону про РРО — щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки та забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій; згідно з п. 11 ст. 3 Закону про РРО — проводити розрахункові операції через РРО із використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості; згідно з п. 12 ст. 3 Закону про РРО — вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише товарів, відображених у такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг); згідно з п. 13 ст. 3 Закону про РРО — забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. Відповідно до ст. 6 Закону про РРО облік товарних запасів фізичною особою — підприємцем ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством.

Пунктом 177.10 ст. 177 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи — підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Згідно з п. 1 ст. 17 Закону про РРО за порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС України застосовуються фінансові санкції.

У разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання, вчинене вперше, — 1 грн.

У разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чека або його незберігання до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС України застосовуються фінансові санкції у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 4 ст. 17 Закону про РРО).

У разі проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС України застосовуються фінансові санкції у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 6 ст. 17 Закону про РРО).

До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, не облікованих у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше ніж 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 20 Закону про РРО).

МДПІ податковим повідомленням-рішенням застосовано до підприємця штрафні (фінансові) санкції за: незабезпечення відповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті; невиконання щоденного друку фіскального звітного чека; проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування ціни товару; здійснення реалізації товарів, не облікованих у встановленому порядку. За результатами розгляду скарги рішення МДПІ було залишено без змін, а скарга — без задоволення.

Приклад 3
Товариство з обмеженою відповідальністю просить скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, оскільки вважає, що готівкові кошти оприбутковано належним чином та своєчасно.

Суть справи. Фактичною перевіркою встановлено несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів (не здійснено облік готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскального звітного чека РРО). Перевіркою встановлено порушення п. 2.6 глави 2 Положення № 637.

Витяг з рішення. У п. 1.2 глави 1 Положення № 637 зазначено, що оприбуткуванням готівки є проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. Згідно з п. 2.6 глави 2 Положення № 637 у разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є ведення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Відповідно до ст. 1 Указу № 436 до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються штрафні (фінансові) санкції, зокрема, за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівкиу п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. Згідно зі ст. 2 цього Указу штрафні санкції застосовуються до осіб, зазначених у ст. 1 Указу, органами ДПС України на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів та органів МВС України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання органами ДПС таких подань. Виходячи зі ст. 3 Указу № 436 контроль за додержанням особами, зазначеними у ст. 1 цього Указу (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюється Нацбанком України, здійснюють органи ДПС.

ДПІ податковим повідомленням-рішенням до товариства з обмеженою відповідальністю застосовано штрафні (фінансові) санкції за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касі готівки. За результатами розгляду скарги рішення ДПІ було залишено без змін, а скарга — без задоволення.