Новини

З прицілом на перспективу

Виталий Захарченко — Председатель ГНС УкраиныПодаткова працює над реалізацією проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки. Про це під час оперативної наради повідомив Голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.


З його слів, послідовна реалізація завдань Державної програми дасть можливість у 2012 р. закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фінансової стабілізації, посилити соціальну складову і перейти на траекторію стійкого економічного зростання.

«У сфері податково-бюджетної політики протягом останніх двох років ситуацію вдалося стабілізувати. Розроблено та прийнято Бюджетний і Податковий кодекси України. Бюджетну політику було спрямовано на формування сприятливого макроекономічного середовища, забезпечення стабільності державних фінансів, подальше вдосконалення нормативної бази у податково-бюджетній сфері, формування бюджету на 2012 р. за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами», — зазначив Віталій Захарченко. Керівник відомства наголосив на важливості виконання таких завдань: забезпечення збалансованості державних фінансових ресурсів, у тому числі утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні шляхом проведення виваженої бюджетної політики відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік; створення сприятливих умов для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку через подальше вдосконалення системи оподаткування та зменшення навантаження на платників податків; управління державним боргом шляхом ефективного управління ризиками; оптимізація структури державного боргу.

«Реалізація поставлених завдань дасть можливість забезпечити утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету у 2012 році на рівні 2,5% ВВП та вдосконалити податкове законодавство, що сприятиме підвищенню ефективності його застосування і розвитку податкової культури», — підсумував Віталій Захарченко.