Податок на прибуток

Самостійне виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податковій декларації

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 зазначеного Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такого розрахунку, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу:

або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

або відобразити суму недоплати у складі податкової декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Порядок виправлення помилок у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства

Податкова декларація може подаватися платником податку як звітна, так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в рядку 1 заголовної частини декларації). При цьому якщо Податкова декларація подається як уточнююча, то у рядку 2 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який проводиться уточнення.

Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Податковій декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Податкової декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Податкової декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов'язання з податку на прибуток, суму пені та штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, пені та штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Самостійне виправлення помилок» (рядки 23 — 27) декларації.

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Податковій декларації, то додаток ВП до Податкової декларації не заповнюється, а правильні значення доходів, витрат, об'єкта оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій Податковій декларації. На підставі порівняння податкового зобов'язання такої Податкової декларації та Податкової декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, пені та штрафу, які відображаються у частині «Самостійне виправлення помилок» (рядки 23 — 27).

Разом із Податковою декларацією платник податку повинен надати до податкового органу пояснення проведених виправлень.

У Податковій декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.

Порядок виправлення помилок платником податку, який має відокремлені підрозділи та здійснює консолідовану сплату податку на прибуток

Якщо виправлення помилок по головному підприємству призводить також до зміни попередньо задекларованих показників у розрізі його відокремлених підрозділів, то Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (за текстом — Розрахунок) подається до органу ДПС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу за формою, затвердженою наказом № 36.

Залежно від обраного способу виправлення помилок по головному підприємству, що здійснює консолідовану сплату податку на прибуток за свої структурні підрозділи (звітна чи уточнююча Податкова декларація), у такий самий спосіб здійснюється виправлення помилок і по структурних підрозділах (звітним чи уточнюючим Розрахунком).

На підставі порівняння податкового зобов'язання такого Розрахунку та Розрахунку, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов'язання з податку на прибуток, сума пені та штрафу, які відображаються у частині «Самостійне виправлення помилок» (рядки 1 — 5 Розрахунку).

При виправленні помилок у складі Розрахунку звітного/звітного нового періоду до цього Розрахунку додається(ються) додаток(ки), в якому(их) наведено інформацію про виправлену(і) помилку(и). За кожний податковий період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.