Новини

Запорука успіху — у партнерських відносинах із платниками податків

Владимир ПрисяжнюкНа підрозділи оподаткування юридичних осіб ДПА у Донецькій області покладено контроль за дотриманням правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати та відшкодування ПДВ, надходженням до бюджету податку на прибуток підприємств, платежів за землекористування, місцевих податків, ресурсних (рентних) та неподаткових платежів, акцизного податку і збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Крім того, податківці контролюють сплату податків суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, процес сплати єдиного податку юридичними особами та плати за торговий патент. При цьому з метою уникнення ризиків ухилення від сплати податків працівники органів ДПС Донеччини пильнують за правомірністю отримання суб’єктами господарювання податкових пільг, організовують роботу з податкового супроводження великих платників податків тощо.


Сумлінним платникам — максимум сприяння

Наразі основним завданням податкових органів є створення максимально сприятливих умов для роботи сумлінних платників, перш за все на засадах формування з ними партнерських відносин. Результатом такої роботи має стати скорочення кількості допущених платниками порушень податкового законодавства. Також Податковим кодексом України передбачено поетапне зниження податкового навантаження на бізнес, а це означає зменшення не тільки ставок оподаткування, а й розміру штрафних санкцій. У результаті з початку року сума донарахувань за результатами камеральних перевірок зменшилася майже вдвічі й становить 86,6 млн. грн. проти 119,0 млн. грн. за аналогічний період 2010 р.

У поточному році в умовах пожвавлення економіки, сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках у Донецькому регіоні спостерігається відновлення позитивної динаміки економічного зростання виробництва. Темпи зростання обсягів промислового виробництва за вісім місяців поточного року становили 17,1%, порівняно із січнем — серпнем минулого року випуск продукції збільшився за всіма основними видами промислової діяльності: хімічна і нафтохімічна галузь — на 47,5%, металургійне виробництво — на 16,6%, виробництво електроенергії — на 13,5%, видобуток корисних копалин — на 20,8%, машинобудування — на 19,1%.

У результаті впливу економічних чинників та відчутного поліпшення роботи податківців за дев’ять місяців 2011 р. до державного бюджету надійшло 12,3 млрд. грн., що на 5,2 млрд. грн., або в 1,7 раза, перевищує відповідний рівень 2010 р.

Так, нарахування податку на прибуток за перше півріччя зросли більше ніж удвічі. За січень — вересень поточного року надходження цього податку становили 5,1 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн., або в 1,8 раза, більше, ніж за аналогічний період 2010 р. Завдання, доведене Мінфіном України, виконано на 110,2%, до бюджету додатково надійшло 469,8 млн. грн.

Чітку стратегію визначено!

Стратегічними напрямами роботи підрозділу оподаткування юридичних осіб у поточному році визначено такі: детінізація економіки, запобігання фактам здійснення незаконної господарської діяльності і ухилення від сплати податків, робота зі збитковими підприємствами, підприємствами-мінімізаторами.

Як свідчать результати декларування за II квартал 2011 р., мають місце позитивні тенденції щодо показника податкової віддачі — у цілому по області з докризового періоду він не опускався нижче за одиницю.

Також слід зазначити, що кількість платників, які мінімізують податкові зобов’язання, з початку року скоротилася на 452.

Чимала увага в управлінні оподаткування юридичних осіб приділяється адмініструванню ПДВ. Розроблено стратегічні заходи щодо організації роботи податкових органів області із забезпечення надходження податку, формуються прогнозні показники з його збору, здійснюються моніторинг і контроль за виконанням доведених завдань з мобілізації ПДВ до бюджету.

Слід зазначити, що суми надходжень ПДВ щороку зростають. Зокрема, в 2010 р. вони становили 5,4 млрд. грн., що на 38,5% більше, ніж у 2009 р.

Досягнутий у попередньому році темп надходжень сум податку до бюджету зберігся і в поточному році: за дев’ять місяців 2011 р. отримано 6,3 млрд. грн., що на 2,7 млрд. грн., або в 1,8 раза, більше, ніж за аналогічний минулорічний період. У цілому завдання зі збору ПДВ, доведене Мінфіном України на січень — вересень, виконано на 106,1%, до бюджету додатково надійшло 363,1 млн. грн.

Орієнтація на ризики

Дієвими кроками в координації адміністрування ПДВ, за яких він би сплачувався добровільно і своєчасно, є впровадження орієнтованої на ризики системи адміністрування податку і системи електронного контролю за правомірністю формування податкових зобов’язань і податкового кредиту.

Аналіз даних розшифровок податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів за допомогою системи зіставлення сприяв збільшенню сум надходження податку, поліпшенню результативності контрольно-перевірочної роботи і виявленню підприємств — «податкових ям», які, виписуючи податкові накладні, не декларували податкові зобов’язання в повному обсязі.

У минулому році за наслідками відпрацювання платників, які користувалися «податковими ямами», складено 542 акти документальних невиїзних (камеральних) перевірок на суму майже 2,5 млрд. грн., зменшено бюджетне відшкодування на 80,5 млн. грн. та залишки від’ємного значення відшкодування — на 20,3 млн. грн. Додатково до бюджету надійшло ПДВ на суму майже 20 млн. грн.

Упродовж першого півріччя 2011 р. за наслідками відпрацювання платників, які користувалися «податковими ямами», складено 125 актів перевірок на суму 9,0 млн. грн., зменшено бюджетне відшкодування на 70,5 млн. грн., а залишки від’ємного значення — на 0,6 млн. грн. Додатково до бюджету надійшло 0,9 млн. грн.

Позитивною передумовою переходу до нових методів адміністрування ПДВ податківці Донеччини вважають впровадження подання звітності в електронному вигляді. Кількість платників ПДВ, які звітують у такий спосіб, постійно збільшується: у 2009 р. їх було 7004, у 2010 р. — 9105, у лютому — серпні 2011 р. — 12 385. Мета впровадження електронного сервісу для платників податків — мінімізувати суб’єктивний чинник і контакти податкового інспектора з платником.

Одним з важливих напрямів роботи є організація своєчасної реєстрації суб’єктів господарювання платниками ПДВ і забезпечення анулювання свідоцтв платників податку згідно з чинним законодавством. Так, у 2010 р. платниками ПДВ зареєстровано 1892 суб’єкти, анульовано 3007 свідоцтв. У поточному році зареєстровано платниками ПДВ 1073 суб’єкти господарювання, анульовано 2297 свідоцтв.

Податківці Донеччини вважають своїм повсякденним завданням безумовне забезпечення своєчасного і повного надходження податків до бюджетів усіх рівнів на основі покращення їх адміністрування, впровадження ідеології партнерських відносин з платниками, формування високого рівня податкової культури населення. Цьому сприятиме успішне реформування податкової системи, що дасть можливість цілеспрямовано, відкрито і зважено виконувати зобов’язання, покладені на працівників податкових органів державою. Найголовніше — довіра платників і забезпечення рівноправного балансу у відносинах з ними.


Віктор МАСЛОВСЬКИЙ,
завідувач сектору громадських зв’язків ДПА у Донецькій області