Податок на прибуток

Підтвердження витрат на придбання цінних паперів нерезидентами

Які документи підтверджують фактично понесені витрати на придбання цінних паперів нерезидентами?


Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, визначених розділом II цього Кодексу.

Водночас постановою № 597 встановлено, що підставою для переказування уповноваженими банками й іншими фінансовими установами коштів у національній та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за дорученням резидентів — суб'єктів підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов'язань щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами, вважаються такі документи:

  • договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством має силу договору;
  • документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані роботи чи передані права.

Таким чином, документами, що підтверджують фактично понесені витрати на придбання цінних паперів нерезидентом, є належним чином оформлені договори купівлі-продажу цінних паперів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках тощо.

З метою визначення прибутку від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами для підтвердження витрат за такими операціями нерезидент повинен надати такому резиденту документи, що підтверджують фактично понесені витрати на придбання корпоративних прав. У разі якщо нерезидент не надасть резиденту відповідні документи для визначення прибутку від зазначених операцій, резидент має утримати податок з усієї суми доходів, виплаченої нерезиденту за такою операцією.