Новини

Зміни до Порядку подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою від 28.02.2000 р. № 419.

Передбачається встановити перелік видів господарської діяльності, провадження яких передбачає складання підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Зокрема, підприємства, які провадять діяльність у сфері грошового (крім банків) та фінансового посередництва, недержавного пенсійного забезпечення, складатимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності починаючи з 2013 р., а підприємства, які здійснюють допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування, — починаючи з 2014 р.

Пропонується для підприємств, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, встановити обов’язок повідомляти про це територіальні органи державної статистики шляхом надсилання на їх адресу відповідного листа у терміни, передбачені для подання такої звітності.

Уточнюється, що квартальна та річна фінансова звітність до органу ДПС платниками податку на прибуток подається у порядку, передбаченому законодавством у частині подання податкової декларації.


Проект розміщено на сайті: www.minfin.gov.ua