Інші податки
Тема: Податковий борг

Погашення податкового боргу з 01.01.2011 р.

Державне регулювання обов’язку щодо сплати податків, започатковане в 1996 р. Конституцією (ст. 67), після 2010 р. зазнало реформування.

Докорінні зміни відбулись у податковій системі як складовій системи державних фінансів України, суттєвих змін зазнали правила оподаткування та повністю було оновлено податковий законодавчий простір.

Так, у зв’язку з ухваленням 02.12.2010 р. Податкового кодексу та набранням ним чинності з 01.01.2011 р. відбулось удосконалення існуючої з жовтня 2001 р. процедури погашення податкового боргу, яка раніше регулювалась окремими положеннями Закону № 2181 (зокрема, статтями 6, 8 — 10, 14). Відтепер її основні засади визначено переважно главою 9 розділу ІІ та окремими статтями загального характеру (зокрема, статтями 14, 20, 32, 41, 59, 60, 124) цього Кодексу.

Внаслідок законодавчих змін відбулося подальше оновлення підзаконних актів з питань погашення податкового боргу, а саме:

  • наказів ДПА України, що стосуються питань направлення податкових вимог; застосування податкової застави; проведення перевірок стану збереження заставного майна; використання додаткових джерел погашення податкового боргу; розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу); списання безнадійного податкового боргу; повноважень податкового керуючого; застосування адміністративного арешту майна; проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, тощо;
  • постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються питань надіслання подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов’язання, а також форми зазначеного подання; затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна; реалізації ст. 95 Податкового кодексу; списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством; переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, тощо.

Також реформування податкового законодавства спричинило приведення деяких норм та положень окремих законодавчих актів у відповідність з вимогами Податкового кодексу. Зокрема, у зв’язку з прийняттям цього Кодексу було внесено зміни до кодексів України (цивільного, господарського, кримінального, кримінально-процесуального, лісового, про надра, водного, бюджетного, адміністративного судочинства) та до окремих законодавчих актів України.

Водночас початок відліку нової податкової історії в Україні вплинув і на формування судової практики та судового прецеденту з питань, що стосуються податкових правовідносин, зокрема в частині погашення (стягнення) податкового боргу та застосування адміністративного арешту майна.

Необхідно зазначити, що у зв’язку з оновленням податкового законодавства окремі, найважливіші, питання розгляду публічно-правових спорів за зверненням податкових органів у випадках, передбачених Податковим кодексом і пов’язаних з процедурами погашення (стягнення) податкового боргу та адміністративного арешту майна, роз’яснювалися Законом № 2756, окремими нормами цього Кодексу та деякими приписами Кодексу адміністративного судочинства.