Лист
Тема: Адміністрування податків, Податок на прибуток

Про податкову звітність з податку на прибуток

Державним податковим службам в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі,
СДПІ по роботі з ВПП

З метою належного адміністрування податку на прибуток та здійснення організаційних заходів в частині приймання податкової звітності Державна податкова служба України щодо форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств, які мають подаватися платниками податку на прибуток до органів державної податкової служби у 2012 р., повідомляє таке.

Відповідно до абзацу другого п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, чинними є форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, платники податку, які підпадають під дію пунктів 15, 17 — 19 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, складають Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1685, зареєстрованим у Мін’юсті України 27.12.2011 р. за № 1529/20267 та оприлюдненим 30.12.2011 р., за І квартал 2012 р.

Що стосується страховиків, то оскільки станом на 20.03.2012 р. не оприлюднено відповідну податкову декларацію, проект якої розроблено у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 17 листопада 2011 р. Закону України № 5057 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку», положеннями якого на 2012 р. продовжено діючий у 2011 р. порядок оподаткування страховиків, то страховим компаніям до введення в дію нової форми податкової декларації пропонується подавати до органів ДПС за звітні (податкові) періоди 2012 р. Податкову декларацію з податку на доходи (прибуток) страховика за формою, затвердженою наказом ДПА України від 21.02.2011 р. № 97, зареєстрованим у Мін’юсті України 21.03.2011 р. за № 376/19114 (далі — Податкова декларація № 97).

Водночас слід зазначити, що у зв’язку із застосуванням у 2011 р. особливих звітних (податкових) періодів — ІІ квартал, ІІ — ІІІ квартали та ІІ — ІV квартали, які відповідно зазначено на бланку форми Податкової декларації № 97, при складанні цієї декларації на паперовому носії за звітні (податкові) періоди 2012 р. платники податку — страховики самостійно зазначають у другому рядку заголовної частини звітні (податкові) періоди: І квартал, півріччя, три квартали, рік. Для подання цієї звітності в електронному вигляді для зазначення вказаних звітних (податкових) періодів до формату електронного документа додано окремі поля.

Щодо наказу Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1397, зареєстрованого в Мін’юсті України 02.12.2011 р. за № 1393/2013, яким затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика, то така форма застосовуватиметься починаючи з підсумків діяльності страхових компаній за І квартал 2013 р.

Наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1683, зареєстрованим у Мін’юсті України 10.01.2012 р. за № 16/20329, затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток банку (далі — Декларація № 1683). Метою прийняття цього наказу є удосконалення звітності з податку на прибуток банків шляхом зменшення кількості додатків та показників, які містила податкова декларація, затверджена наказом ДПА України від 21.02.2011 р. № 98.

Також 23.02.2012 р. оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Кодексу, до подання спрощеної податкової декларації», якою затверджено форму Cпрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Спрощена декларація № 98).

Відповідно до п. 152.9 ст. 152 Кодексу для цілей розділу III використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Зокрема, пп. 152.9.1 вищезазначеного пункту Кодексу передбачено, що звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

З урахуванням необхідності ведення обліку показників податкових декларацій з метою оподаткування податком на прибуток наростаючим підсумком та зважаючи на те, що Декларація № 1683 і Спрощена декларація № 98 відповідно набрали чинності з 27.01.2012 р. та 23.02.2012 р., тобто у І кварталі 2012 р., пропонуємо платникам податку — банківським установам та платникам податку, на яких поширюється дія п. 154.6 ст. 154 Кодексу, подавати зазначені декларації до органів ДПС починаючи зі звітного (податкового) періоду — І квартал 2012 р.


Заступник Голови А. П. ІГНАТОВ