Юридична практика

Неправомірне формування валових доходів за операціями фінансового лізингу

Суть справи. Під час проведення перевірки податковим органом установлено неправомірне формування валового доходу за операціями фінансового лізингу, оскільки суми винагороди за передачу в лізинг техніки потрібно включати до складу валового доходу з урахуванням ПДВ.

Платник податків не погоджується з позицією органу ДПС, оскільки вважає, що не порушив норми законодавства та правомірно сформував валовий дохід за результатами операцій фінансового лізингу.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке. Органом ДПС відповідно до норм законодавства проведено невиїзну позапланову документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «А», за результатами якої складено акт перевірки, яким установлено порушення п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону про прибуток у зв'язку із заниженням податку на прибуток підприємств. На підставі акта перевірки було прийнято податкове повідомлення-рішення, яким визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств.

Не погоджуючись із донарахованими сумами, суб'єкт господарювання звернувся до суду з позовом про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовлено.

Вважаючи, що рішення судів попередніх інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права, суб'єкт господарювання звернувся до ВАСУ з касаційною скаргою, у якій просив зазначені рішення скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити.

За результатами розгляду касаційної скарги суб'єкта господарювання ВАСУ підтримав позицію податкового органу та судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

У періоді, що перевірявся, податковим органом установлено, що між ТОВ «А» (лізингодавцем) і ТОВ «С» (лізингоодержувачем) було укладено договори фінансового лізингу. Предметом цих договорів є передача у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки, що належить ТОВ «А», терміном на один рік. До договорів було складено графіки сплати лізингових платежів та винагороди за передачу у лізинг техніки.

ТОВ «А» було включено до складу валового доходу суми винагороди за передану в лізинг техніку не в повному обсязі, а з виключенням ПДВ.

Відповідно до п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток валовий доход — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Згідно з пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 вищезазначеного Закону орендодавець збільшує валові доходи, а орендар — валові витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу).

Відповідно до пп. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Закону про ПДВ не є об'єктом оподаткування операції з нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу в межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Нацбанку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу.

Виходячи з вищевикладеного, суми винагороди за передану в лізинг техніку потрібно було включати до складу валового доходу з урахуванням ПДВ, отже, ТОВ «А» занизило суму валового доходу за період, що перевірявся.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатами перегляду у касаційному порядку справи скаргу суб'єкта господарювання залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій, якими в задоволенні позову відмовлено повністю, — без змін.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу представництва інтересів
органів ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення
судової практики Юридичного управління