Бухоблік
Тема: Приватні підприємці

Підприємницька діяльність (запитання — відповіді)

Чи потрібно фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку, яка здає в оренду власне нерухоме майно, зазначати у п. 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування адреси майна, яке здаватиметься в оренду?


Відповідно до пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Згідно з пп. 4 п. 298.3 ст. 298 цього Кодексу у заяві зазначаються обов'язкові відомості, зокрема місце провадження господарської діяльності.

Таким чином, якщо фізична особапідприємецьплатник єдиного податку здійснює здавання в оренду власного нерухомого майна, то в п. 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються усі адреси розташування нерухомого майна, яке здаватиметься в оренду.

 

Чи включаються до доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку відшкодування орендарем комунальних платежів, яке згідно з договором не включається до орендної плати?


Відповідно до частини першої п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем, регулюються Господарським кодексом.

Згідно з п. 1 ст. 283 цього Кодексу за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Істотними умовами договору оренди відповідно до ст. 284 Господарського кодексу є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації), строк, на який укладається договір оренди, орендна плата з урахуванням її індексації, порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (п. 1 ст. 286 Господарського кодексу).

Таким чином, основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном. Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а здійснює відшкодування орендодавцю в частині понесених ним витрат на оплату комунальних послуг, то у договорі оренди має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (компенсації).

Якщо сплату комунальних платежів передбачено договором оренди, то відшкодована орендарем сума комунальних послуг платнику єдиного податку повністю включається до доходу платника єдиного податку від провадження ним діяльності з надання послуг (надання нерухомості в оренду). Якщо договором оренди не передбачено сплату орендарем комунальних платежів, але такі платежі відшкодовуються орендарем платнику єдиного податку, то сума цих платежів вважатиметься доходом, отриманим від виду діяльності, не зазначеного у свідоцтві платника єдиного податку, і до таких доходів застосовується ставка єдиного податку згідно з п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу у розмірі 15%.

 

Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, сума орендної плати за рухоме майно, що використовується в підприємницькій діяльності?


Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців передбачено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.2 якої об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Відповідно до п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.

Пунктом 138.1 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, визначених згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 цього Кодексу.

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу податковий агент зобов'язаний подавати розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, а також суми утриманого з них податку.

Таким чином, сума орендної плати за рухоме майно фізичної особипідприємця включається до складу витрат за умови, якщо цю суму підтверджено документально (договір оренди, квитанції тощо) і таке майно використовується підприємцем при здійсненні підприємницької діяльності. Податковий агент зобов'язаний повідомити про суми виплаченої орендної плати фізичній особі у «Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за формою № 1ДФ.