Юридична практика

Горизонтальний моніторинг — новий сервіс для сумлінних платників податків

(Продовження. Початок див. у «Віснику» № 8/2012)

Метод горизонтального моніторингу — це передусім новий рівень спілкування з платниками податків, основною метою якого є не тотальний контроль за діяльністю суб’єкта господарювання та комплексний аудит усіх його операцій, а попередження здійснення платником податків ризикових операцій і визначення факторів (причин), що їх зумовлюють. Тобто за згоди платника податківці готові безкоштовно опрацьовувати інформацію щодо його фінансових операцій та наперед зазначати можливі ризики та сумнівних контрагентів.


Які основні переваги горизонтального моніторингу?

Серед переваг взаємовигідного як для підприємництва, так і для податківців нового сервісу —  мінімізація втручання у поточну діяльність платників податків; оперативне реагування органу державної податкової служби на проблеми платника податків; заміна існуючого постаудиту платника поточним моніторингом діяльності, тобто можливість проведення незалежного аудиту; вдосконалення ризико-орієнтованої системи адміністрування податків; запровадження принципу довіри у відносинах органу ДПС та платника податків і, як наслідок, — суттєве зменшення кількості, а надалі, можливо, і повна відсутність планових та позапланових перевірок.

Крім того, передбачається створення Інтернет-порталу для великих платників податків, на якому (після ідентифікації) платник зможе ознайомитися з податковою інформацією про себе. Таким чином, учасник експерименту уникає необхідності проводити звірку розрахунків.

Запровадження горизонтального моніторингу передбачає надання платникам податків таких послуг та електронних сервісів, як подання звітів в електронному вигляді, спільне опрацювання законодавства, внесення змін та формування законодавчих ініціатив, попередження проведення сумнівних операцій, автоматичне відшкодування ПДВ, зіставлення даних за рівнями галузевих навантажень тощо.

Перші «за» і «проти» горизонтального моніторингу

Основною проблемою для успішного впровадження горизонтального моніторингу в Україні є відсутність відповідного законодавства, яке б на сьогодні передбачало права податкових органів на укладення з платниками податків меморандумів щодо здійснення горизонтального моніторингу. Також законодавством не передбачено обов’язку податкового органу дотримуватися зобов’язань, установлених таким меморандумом, зокрема зобов’язань щодо звуження обсягу перевірок та надання податкових консультацій у прискореному режимі. Втім, уже підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України, яка регламентуватиме впровадження горизонтального моніторингу в нашій державі.

Крім того, під час проведення горизонтального моніторингу податковий орган отримує інформацію не про ті господарські операції платника податку, які відбулися декілька місяців чи навіть років тому, а про щойно здійснені чи ті, що плануються до здійснення. Тому на перший план такої співпраці податківців і платників виходить відповідальність фахівців податкової служби за нерозголошення конфіденційної інформації про своїх клієнтів.

Досить поширеною на сьогодні є практика позбавлення права на бюджетне відшкодування ПДВ платника податку з посиланням на той факт, що його контрагенти за ланцюгом постачання здійснюють діяльність, спрямовану на штучне створення податкового кредиту (фіктивні підприємства). Зрозуміло, що за таких умов податкові органи можуть пропонувати платнику працювати чи не працювати з певними контрагентами. І знову велику відповідальність за надання такої пропозиції покладено на фахівців-податківців. Вона має містити лише перевірену інформацію щодо діяльності контрагента. Якщо у такій пропозиції було закладено корупційну складову, витрати платників податку на закупівлю товарів (робіт, послуг) можуть зрости.

Підсумовуючи, зазначимо, що горизонтальний моніторинг є прогресивним і сприятливим для платників податків способом здійснення податкового контролю. При цьому, як зазначив Прем’єр-міністр України Микола Азаров щодо діяльності податкової служби в цілому: «Важливо, щоб робота Державної податкової служби України була прозорою, зрозумілою суспільству, доступною. І будь-який підприємець повинен чітко бачити в розрізі реального часу всі свої платежі, всі свої відносини з державою. Тільки-но ми це зробимо, питання боротьби з корупцією буде знято».

Горизонтальний моніторинг можна розглядати як доповнення до системи вертикального моніторингу, тому що останній існуватиме завжди. Проте горизонтальний моніторинг підвищує рівень дотримання вимог з боку платників податків, при цьому збільшує ефективність і результативність дій податкової служби.

Незважаючи на загальний успіх у системі горизонтального моніторингу є і слабкі місця. Перше слабке місце — те, що компанії, які порушують угоду про дотримання вимог, не можуть бути оштрафовані. Єдине покарання — це скасування угоди і повернення компанії у систему вертикального контролю. Другим слабким місцем є те, що голландська система — надто розпливчаста. Зокрема, йдеться про принцип справедливої частки сплати податків для компаній, які працюють за системою горизонтального моніторингу. На практиці справедливу частку досить складно визначити. Крім того, не існує формальних умов (вимог) для застосування горизонтального моніторингу. Єдина вимога полягає в тому, що компанії повинні контролювати свої податки. Усунути цю невизначеність можна шляхом запровадження так званих заяв про контроль за податками (які використовує, наприклад, Велика Британія). Третім слабким місцем горизонтального моніторингу є неоднакове ставлення до рівних за статусом компаній. Подолання цих недоліків можливе за умови трьох переваг: більш швидкого отримання роз’яснень щодо різних питань оподаткування; зменшення оцінки корпоративних податків; відсутність штрафів, якщо через випадкові обставини компанії занадто пізно сплатять податки. Хоча деякі експерти схиляються до думки, що не існує прямого зв’язку між цими перевагами і системою горизонтального моніторингу. Недоліки системи можуть бути ліквідовані шляхом запровадження контролю за податками як вимоги закону при одночасному скасуванні угод про дотримання вимог та забезпечення однакового ставлення до однакових за статусом компаній.

На чому потрібно акцентувати увагу платникам податків, які погодилися на експеримент?

Право на участь в експерименті мають лише великі платники податків, які відповідають критеріям, визначеним ДПС України. Так, конкретний платник податків, погоджуючись на експеримент, демонструє повну прозорість діяльності та готовність тісно співпрацювати з органами держаної податкової служби, забезпечує надання вичерпної інформації щодо свого бізнесу в країні. У свою чергу, ДПС України йде назустріч таким суб’єктам господарювання шляхом удосконалення системи обслуговування великих платників податків, мінімізує своє втручання у поточну діяльність бізнесу.

При застосуванні горизонтального моніторингу як елемента нового сервісу запроваджується електронний аудит. Він передбачає комплекс контрольних заходів податкового органу, який базується на обробці даних спеціалізованим програмним забезпеченням з поглибленими основами статистики та статистичного аналізу, бухгалтерського обліку платника податку. Передбачається податкове посередництво — можливість визнання податковими органами висновків аудиторських компаній, які відповідають певним критеріям та стандартам, а також надання відповіді на запитання платника в максимально стислі терміни.

Зазвичай для того, щоб створити систему внутрішнього контролю, потрібно вкладати кошти в навчання персоналу. Адже горизонтальний моніторинг потребуватиме від персоналу податкової служби вмінь і навичок для спільних та узгоджених дій.

Етапи впровадження горизонтального моніторингу

При запровадженні цієї системи передбачено підготовку поетапного плану дій із переліком послідовних кроків, які слід зробити, перш ніж залучити платника податків до горизонтального моніторингу.

Такий план як мінімум має містити такі кроки: актуалізацію анкети клієнта; зустріч, присвячену обговоренню цієї системи; проведення перевірки на відповідність вимогам; розв’язання невирішених проблем, які стосуються податків; укладання угоди про дотримання вимог; аналіз та вдосконалення системи податкового контролю; коригування процедури нагляду. Всі ці кроки мають на меті забезпечити працівникам податкової служби отримання чіткого уявлення про платника податків. Для ефективного управління системою горизонтального моніторингу податковою службою розробляються чіткі інструкції для посадових осіб податкових органів, які працюватимуть за програмою горизонтального моніторингу.


Сергій ПЕЛЕХ,
начальник відділу удосконалення процесів контрольно-перевірочної
роботи Управління удосконалення процесів операційної
та управлінської діяльності ДПС Департаменту розвитку та модернізації ДПС

Тетяна ДЕМКІВ,
начальник відділу організації зовнішніх зв’язків та масово-роз’яснювальної
роботи за Проектом модернізації ДПС Управління організації реалізації
Проекту модернізації ДПС Департаменту розвитку та модернізації ДПC