Податок на прибуток

Порядок визначення суми авансового внеску з податку на прибуток страховика

Акціонерами страхової компанії у 2011 р. прийнято рішення про нарахування та сплату дивідендів за 2010 р. Одним із акціонерів є юридична особа (резидент). Який порядок визначення суми авансового внеску з податку на прибуток страховика?

Пунктом 153.3 ст. 153 Податкового кодексу передбачено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними цим Кодексом.

Відповідно до абзацу третього пп. 153.3.2 цього пункту обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток за визначеною п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку, чи має пільги зі сплати податку, надані цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена в п. 151.1 ст. 151 Кодексу (крім платників цього податку, які підпадають під дію п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу).

При цьому згідно з пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу платник податку — емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів. Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком, передбаченим п. 156.1 ст. 156 Кодексу.

Пунктом 8 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу на 2011 р. встановлено особливий порядок оподаткування доходів від страхової діяльності податком з премій за ставкою 3% (крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення) та загальний порядок оподаткування доходів від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, за ставкою 23%.

Тому страхові компанії, що підпадають під дію п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу, не зобов'язані нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів у частині діяльності, пов'язаної зі страхуванням.

Механізм дії пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу для страховиків у 2011 р. застосовується такий самий, як під час дії Закону про прибуток, а саме: розмір суми дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, визначається пропорційно питомій вазі валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика.

Крім того, оскільки дивіденди нараховувалися страховою компанією за результатами роботи попереднього періоду, то й розрахунок розміру суми дивідендів, одержаних з прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, визначається на підставі показників загального валового доходу та валового доходу від іншої діяльності, нарахованих за цей попередній період (лист № 8173/7/15-1317).

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, відображається у рядку 13 податкової декларації страховика. Сума авансових внесків, що зменшує нараховану суму податку на прибуток, отриманий від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, відображається у рядку 13.1, а залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди, — у рядку 13.2 цієї декларації.

Приклад

Для визначення суми авансового внеску з податку на прибуток страховик розраховує питому вагу валового доходу від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням (1 557 657 грн.), у загальному валовому доході страховика (11 538 200 грн.) за 2010 р., яка становить 13,5% (1 557 657 : 11 538 200). Суму нарахованих дивідендів сформовано в розмірі 65 000 грн. Частка дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, становить 8775 грн. (65 000 х 13,5%). Сума авансового внеску з податку на прибуток страховика — 1495 грн. (6500 х 23%).