Інші податки
Тема: Податковий борг

Право податкових органів у випадку перешкоджання виконанню повноважень податковим керуючим

Які дії повинен застосовувати податковий орган у разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника у податкову заставу?


Згідно з пп. 20.1.16 п. 20.1 ст. 20 розділу І Податкового кодексу податковий орган має право звертатися до суду в разі, якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом.

Пунктом 89.4 ст. 89 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису:

  • податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу;
  • орган ДПС звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.

Також податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення акта опису майна платника податків у податкову заставу або акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі, зобов’язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам рішення про складення таких актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.