Статті

Податкова система України розвивається за світовими стандартами

Наказом ДПС України від 30 грудня 2011 р. № 319 затверджено Концепцію міжнародного співробітництва Державної податкової служби України на 2012 — 2013 роки

Сучасна ситуація у світі характеризується багатьма взаємопов’язаними процесами, що прямо чи опосередковано впливають на нашу державу.
Основним змістом цих процесів є формування глобальних світових ринків, посилення взаємодії та інтеграції національних економік, утворення нових центрів економічного тяжіння і політичного впливу. Це призводить до зростання конкуренції між країнами та регіональними угрупованнями, збільшення впливу транснаціональних корпорацій на економічний та суспільно-політичний розвиток держав.

Зростання відкритості української економіки в
 умовах посилення її залежності від кон’юнктури зовнішніх ринків вимагає від державної влади активного обстоювання національних економічних інтересів, у тому числі в податковій сфері шляхом розбудови сучасної та ефективної податкової служби, діяльність якої базується на досягненнях передового світового досвіду. Концепція міжнародного співробітництва Державної податкової служби України на 2012 — 2013 рр. якраз і передбачає утвердження на міжнародній арені як самої служби, так і поширення світової практики адміністрування податків у країні. Про досвід та перспективи міжнародного співробітництва Державної податкової служби України розповідає начальник Управління міжнародних зв’язків ДПС України Юрій ГЛАДУН.


Міжнародні орієнтири

Концепція увібрала досвід міжнародної співпраці податкового відомства упродовж багатьох років. Особливо активною й результативною видалася така діяльність минулого року із набранням чинності Податковим кодексом України. Кожна держава має свої особливості адміністрування платежів, застосування тих чи інших підходів до регулювання податкових відносин. {h}У 2011 р. ДПС України проведено 45 зустрічей та семінарів з представниками іноземних організацій за участю керівництва та працівників податкового відомства. {/h}Зрозуміло, що й законодавча база в усіх різна, але при спілкуванні завжди може виникнути певна ідея, яка, ймовірно, ляже в основу появи нових методів обслуговування платників податків. Саме чимало з досвіду міжнародної співпраці податківців лягло в основу змін до чинного законодавства та до Податкового кодексу.

Минулого року в Україні відбулося засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав — учасниць СНД, на якій очільника ДПС України обрано головою. Сама ж активна участь українців виявилася на часі. Адже ефективна робота податкових служб сьогодні неможлива в автономному режимі.

Від координації роботи наших відомств багато в чому залежить ефективність боротьби з податковими злочинами, ухиленням від сплати податків, контрабандою й виведенням капіталів за кордон. Крім того, від нашої злагодженості залежить міжнародний інвестиційний клімат — ми зобов’язані стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність, сприяти вкладенням у виробництво та інфраструктуру. Світова практика свідчить, що в кожному регіоні існує міжнародна структура, у межах якої податкові органи різних країн обговорюють питання податкового адміністрування та розробляють механізми спільного вирішення існуючих проблем. У Європі — це Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (IOTA), в Америці — Міжамериканська організація податкових адміністрацій (CIAT). На глобальному рівні подібну роль фактично виконує ОЕСР — Організація економічного співробітництва та розвитку.

Міжнародний досвід як можливість звірити годинники

Діяльність Координаційної ради покликана забезпечити конструктивний професійний діалог між податковими службами держав — учасниць СНД. Ми готуємо пропозиції з удосконалення національного законодавства, що регулює податкову політику й податкове адміністрування, забезпечуємо сприяння в реалізації прийнятих міждержавних і міжурядових угод і рішень у цій сфері.

У складі Координаційної ради — керівники податкових служб дев’яти країн: Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України.

У минулорічному, XVIII, засіданні Координаційної ради, що відбулося в м. Ялті, взяли участь керівники податкових відомств Латвії, Литви та Естонії, а також представники Виконавчого комітету СНД та Інтеграційного комітету держав — учасниць ЄврАзЕС.

Ми отримали слушну нагоду обмінятися досвідом, ознайомитися з новими методами роботи колег, виробити збалансовані й ефективні підходи до вирішення актуальних для нас і наших закордонних колег проблем.

На засіданні було розглянуто важливі питання, серед яких можна відзначити питання про ступінь виконання Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009 — 2011 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 р. у частині, що стосується компетенції Ради. Можна констатувати, що на сьогодні виконано більшу частину аналітичної та консультативної роботи щодо практичного застосування угод про запобігання подвійного оподаткування в державах — учасницях СНД.

Кількість таких угод збільшується одночасно з розвитком співробітництва між державами — учасницями СНД. І у податкових служб виникає необхідність постійної взаємодії для їх виконання.

Діяльність податкової служби націлена на максимальну інтеграцію вітчизняної економіки у світові ринки. Одночасно з дієвою співпрацею в межах СНД активним став і європейський вектор. На запрошення президента Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) та за дорученням Кабінету Міністрів України представники ДПС України взяли участь у роботі 15-ї Генеральної асамблеї ІОТА у м. Ніцці (Франція).

Ця місія була принципово важливою та актуальною, оскільки міжнародна співпраця з податковими відомствами європейських країн має на меті впровадження у вітчизняну практику загальноєвропейських принципів податкової політики — у рамках спільного курсу на євроінтеграцію. Для самої ж податкової служби України отримана інформація є своєчасною і затребуваною, адже реформа податкової служби змінює пріоритети в роботі, що дає можливість приділити особливу увагу впровадженню нових сервісів для платників податків. Для цього ми використовуємо новітні технології і методики, випробувані в європейських країнах.

«Такі зустрічі — чудова можливість звірити годинники. У нас із закордонними колегами спільні проблеми і дуже мало часу для того, щоб виправити все необхідне. Є спільне бачення того, що ми маємо створювати інвестиційний клімат, у тому числі на міжнародному рівні, за допомогою спрощення процедур для підприємств, які працюють у рамках виробничої кооперації в різних країнах», — наголосив Голова ДПС України Олександр Клименко, виступаючи на міжнародній конференції «Оподаткування — сучасний погляд» у м. Москві. Як зазначив очільник податкового відомства, податкова сфера України розвивається в загальному тренді країн СНД та Європи.

Загалом у рамках міжнародного співробітництва у 2011 р. ДПС України проведено 45 зустрічей та семінарів з представниками іноземних організацій за участю керівництва та працівників податкового відомства. Проводилися зустрічі керівництва ДПC України з компаніями — членами Американської торговельної палати в Україні та Європейської Бізнес Асоціації, Наглядовою радою з питань реалізації проекту «Модернізація державної податкової служби України — 1», представниками Світового банку, організації ТАІЕХ, Посольства Франції в Україні, Представництва ЄС в Україні, Посольства Туркменістану в Україні, Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії, Служби внутрішніх доходів США, Податкової та Митної адміністрації Нідерландів, Міжнародної фінансової корпорації (IEC) в Україні, Посольства США в Україні тощо.

Ділові зустрічі, офіційні переговори та семінари відіграли важливу роль у просуванні інтеграційних ініціатив і реалізації рішень у сфері оподаткування, прийнятих на міжурядових та міждержавних рівнях. Кращий досвід, запозичений у колег з інших країн, набуває практичного застосування в Україні.

Приміром, під час роботи чергового засідання Ради керівників податкових служб при Інтеграційному комітеті держав — учасниць ЄврАзЕС, яке відбулося у м. Алмати, делегація ДПС України зацікавилася досвідом роботи податкової служби Казахстану щодо впровадження електронних сервісів «Кабінет платника податку», а також автоматизації процесів адміністрування виробництва та реалізації алкогольної продукції.

«Кабінет платника податку» — це персоніфікований і захищений від несанкціонованого доступу розділ на порталі Податкового комітету Міністерства фінансів Республіки Казахстан. Створений з метою розширення спектра електронних послуг, які надаються податковою службою, він дає можливість платникам податків з будь-якого місця за допомогою лише Інтернету скористатися різноманітними сервісами, такими як підготовка та подання форм податкової звітності, подання податкових заяв, отримання податкових повідомлень, сплата податків та інших обов’язкових зборів, робота з накладними на відпуск алкогольної продукції тощо.

«У нас є креативні рішення, які охоче запозичують колеги з інших держав. Проте і в них є цікаві доробки, що можуть бути корисними для нас. Цінність таких міжнародних зустрічей у тому, що фахівці з різних країн готові безкорисно ділитися один з одним кращими ідеями та технологіями», — зазначив на цій зустрічі на той час Голова ДПС України Віталій Захарченко.

Тенденція з обміну міжнародним досвідом стає прикметою стилю роботи нового керівництва ДПС України на чолі з Олександром Клименком. Результати реформування податкової служби дають нам змогу поділитися й власними набутками. «Податківці Молдови з великим інтересом стежать за успіхами українських колег, зокрема за результатами роботи ДПС України щодо адміністрування податку на додану вартість, — зазначив начальник Головної державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Республіки Молдова Микола Платон. — Нам цікаво було дізнатися, як за такий короткий термін вам вдалося вдвічі збільшити надходження з ПДВ. Також стане у пригоді ваш досвід щодо удосконалення податкового законодавства та впровадження нових сервісів для платників податків».

А, приміром, податківці Азербайджану виявили зацікавленість новими формами формування податкової культури громадян, зокрема їх зацікавив наш мультфільм «Місто мрії». Колеги зі Словаччини планують запозичити українську версію ризикоорієнтованої системи податкового аудиту.

Міжнародні перспективи

Міжнародне співробітництво ДПС України дає суттєві результати. Але перед нами стоїть завдання максимально сприяти інноваційним та інтеграційним процесам української економіки на світових ринках.

Тому основною метою реалізації Концепції є удосконалення системи оподаткування України шляхом впровадження у діяльність державної податкової служби передового світового досвіду у сфері податкової політики та адміністрування.

Напрями міжнародної співпраці мають на меті підтримати, розширити та поглибити динамічні робочі відносини, що склалися між ДПС України і податковими органами країн світу, міжнародними та неурядовими організаціями, які представляють інтереси іноземного бізнесу в нашій державі.

Сприяння обміну досвідом між Державною податковою службою України і податковими органами країн світу, міжнародними організаціями, до компетенції або сфери інтересів яких належать питання оподаткування, повинно реалізовуватися на засадах компетентності, прозорості, комплексності та системності.

Податкове відомство і надалі застосовуватиме на практиці такі форми і методи роботи, як організація і проведення семінарів, робочих зустрічей з метою представлення набутого досвіду, продовжаться навчальні візити та прийом іноземних делегацій, що дають змогу вирішувати практичні питання, пов’язані з діяльністю та впровадженням такого досвіду.

Серед першочергових заходів у рамках міжнародного співробітництва ДПС України — ознайомлення та впровадження передового світового досвіду в податковій сфері, адже реформа органів державної податкової служби передбачає подальше удосконалення системи управління державної податкової служби. Передбачається розширення надання електронних сервісів платникам податків та впровадження новітніх інформаційних автоматизованих систем, обслуговування великих платників податків.

Концепція включає проведення роботи з розширення та удосконалення договірно-правової бази з питань уникнення подвійного оподаткування, обміну податковою інформацією та співробітництва з податковими службами країн світу, зокрема:

  • розробка та надання пропозицій Мінфіну України щодо укладання угод про уникнення подвійного оподаткування та внесення до них змін;
  • організація роботи з укладання угод про обмін податковою інформацією з країнами світу;
  • організація роботи з укладання угод із співробітництва з податковими органами іноземних держав.

Відтак, на українських податківців чекає розширення співробітництва з податковими органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

Сама ж реалізація Концепції дасть змогу вдосконалити систему оподаткування України шляхом впровадження в діяльність державної податкової служби передового світового досвіду.


Юрій ГЛАДУН,
начальник Управління міжнародних зв'язків ДПС України